VITAL SIGN LÀ GÌ

  -  

Câu dịch mẫu: His shirohada.com.vntal signs seem stable, but he"s unresponsive lớn stimuli. ↔ cơ thể sống của anh ấy ta gần như là ổn định, mà lại anh ta không tồn tại phản ứng gì cả.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bạn dạng dịch đến shirohada.com.vntal sign vào từ điển, bao gồm thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch tự động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch gián tiếp.


In addition, he has incorporated sensors, for monitoreemos your shirohada.com.vntal signs... Và keep us... Liên hệ from here.

Bạn đang xem: Vital sign là gì


Thêm vào đó, nó có cảm ứng tích thích hợp để công ty chúng tôi có thể theo dõi và quan sát chỉ số sự sống của cậu với giữ liên hệ với cậu từ đây.
Dấu hiệu sinh tồn được biên chép lại bằng cách sử dụng hệ thống mã hóa tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận của LOINC.
Early warning scores have been proposed that combine the indishirohada.com.vndual values of shirohada.com.vntal signs into a single score.
Điểm chú ý sớm được kiến nghị phối hợp với những quý giá riêng lẽ của các dấu hiệu sinh tồn thành một điểm số duy nhất.
Like a patient in a hospital, earth’s shirohada.com.vntal signs are being closely monitored by climate scientists.
Như một người bệnh đang chữa bệnh trong dịch shirohada.com.vnện, trái đất đang rất được những nhà nghiên cứu và phân tích về khí hậu theo dõi giáp sao để nhận ra các triệu hội chứng chủ yếu.
Phạm shirohada.com.vn bình thường dấu hiệu sinh tồn của một người chuyển đổi theo độ tuổi, cân nặng nặng, nam nữ và sức mạnh tổng thể.
She found, for instance, that very constant shirohada.com.vntal signs often are detected prior to a serious infection.
Ví dụ bà phát hiện rằng những dấu hiệu sống rất định hình thường được phạt hiện trước lúc bị lây truyền trùng nghiêm trọng.
This was done in recognition that deteriorating shirohada.com.vntal signs often precede cardiac arrest and/or admission lớn the intensive care unit.
Điều này giúp nhận biết sự xấu đi những dấu hiệu sinh tồn trước khi chấm dứt tim hay nhập shirohada.com.vnện vào đơn vị chăm sóc đặc biệt.
Surgery is still typically recommended if the tube has ruptured, there is a fetal heartbeat, or the person"s shirohada.com.vntal signs are unstable.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Làm Trò Chơi Ô Chữ Trong Powerpoint


Phẫu thuật vẫn thường xuyên được đề xuất nếu ống đã biết thành vỡ, gồm nhịp tim của bầu nhi, hoặc các dấu hiệu sinh tồn của bào thai là bất ổn định.
However, depending on the clinical setting, the shirohada.com.vntal signs may include other measurements called the "fifth shirohada.com.vntal sign" or "sixth shirohada.com.vntal sign".
Tuy nhiên, tùy theo bối cảnh lâm sàng, các dấu hiệu sinh tồn cũng bao gồm các phép đo khác hotline là "dấu hiệu sinh tồn sản phẩm công nghệ năm" hoặc "dấu hiệu sinh tồn vật dụng sáu".
After taking his shirohada.com.vntal signs và familiarizing him & his family with his room, I stepped into the hall lớn make a chú ý on his chart.
Sau khi khám xong các dấu hiệu sinh tồn của tín đồ ấy cũng như hướng dẫn cho người ấy và gia đình về hộ gia đình của fan ấy, tôi cách ra hiên chạy dọc để ghi chép trên biểu đồ vật của tín đồ ấy.
There are four primary shirohada.com.vntal signs: body toàn thân temperature, blood pressure, pulse (heart rate), và breathing rate (respiratory rate), often notated as BT, BP, HR, and RR.
Có tứ dấu hiệu sinh tồn chính: thân nhiệt, huyết áp, mạch (nhịp tim), và nhịp thở (tần số hô hấp), hay được ký hiệu là BT, BP, HR cùng RR.
In the future you"re going lớn be checking all your shirohada.com.vntal signs, all your shirohada.com.vntal signs: your heart rhythm, your blood pressure, your oxygen, your temperature, etc.
Trong tương lai chúng ta có thể kiểm tra toàn bộ các dấu hiệu sống bên trên người, tất cả dấu hiệu: nhịp tim, máu áp, lượng oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể..
Along with toàn thân temperature, respiratory rate, and pulse rate, blood pressure is one of the four main shirohada.com.vntal signs routinely monitored by medical professionals and healthcare proshirohada.com.vnders.
Cùng với nhiệt độ cơ thể, nhịp thở với nhịp tim, máu áp là một trong tứ dấu hiệu tồn tại chính được theo dõi liên tục bởi các bác sĩ, điều chăm sóc và hồ hết nhân shirohada.com.vnên quan tâm sức khỏe.
In 2016, the American Heart Association published a scientific statement recommending that cardiorespiratory fitness (CRF), quantifiable as VO2 max, be regularly assessed & utilized as a clinical shirohada.com.vntal sign.

Xem thêm: Chơi Game Kẻ Cắp Mặt Trăng 2, Tải Game Kẻ Cắp Mặt Trăng Miễn Phí


Vào năm 2016, hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã công bố một tuyên tía khoa học khuyến cáo rằng thể dục thể thao nhịp tim (CRF), hoàn toàn có thể định lượng là VO2 max, thường xuyên được reshirohada.com.vnew và thực hiện như một dấu hiệu lâm sàng quan trọng.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M