VỆ HỒN CÁ VOI TRẮNG

  -  

Đây là Vệ hồn PvP Huyền thoại của phiên bản Tháp Vô Tận có cấp độ và tác dụng cao hơn Vệ hồn Cuồng Phong.

Bạn đang xem: Vệ hồn cá voi trắng

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Cá voi riêng, có hiệu ứng khác nhau.

*


Chỉ số

MảnhChỉ sốKết hợp tối đa
1Sinh lực 4522 ~ 6460 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ ⦁ 238 ~ 340 Né tránh ⦁ 238 ~ 340 Đỡ đòn ⦁ 238 ~ 340 Phòng thủ Chí mạng340
2Sinh lực 4732 ~ 6760 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 249 ~ 356 Chí mạng ⦁ 249 ~ 356 Chính xác ⦁ 2490 ~ 3560 Sinh lực ⦁ 249 ~ 356 Phòng thủ356
3Sinh lực 4949 ~ 7070 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 260 ~ 372 Chí mạng ⦁ 260 ~ 372 Chính xác ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ ⦁ 260 ~ 372 Phòng thủ Chí mạng372
4Sinh lực 5166 ~ 7380 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 272 ~ 388 Chí mạng ⦁ 272 ~ 388 Chính xác ⦁ 2720 ~ 3880 Sinh lực ⦁ 272 ~ 388 Né tránh388
5Sinh lực 5593 ~ 7990 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 294 ~ 420 Chí mạng ⦁ 294 ~ 420 Chính xác ⦁ 2940 ~ 4200 Sinh lực ⦁ 294 ~ 420 Phòng thủ Chí mạng420
6Sinh lực 5810 ~ 8300 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 306 ~ 437 Chí mạng ⦁ 306 ~ 437 Chính xác ⦁ 3060 ~ 4370 Sinh lực ⦁ 306 ~ 437 Phòng thủ Chí mạng437
7Sinh lực 6027 ~ 8610 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 317 ~ 453 Chính xác ⦁ 3170 ~ 4530 Sinh lực ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ ⦁ 317 ~ 453 Phòng thủ Chí mạng453
8Sinh lực 6237 ~ 8910 2 dòng ngẫu nhiên: ⦁ 328 ~ 469 Chính xác ⦁ 3280 ~ 4690 Sinh lực ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ ⦁ 328 ~ 469 Phòng thủ Chí mạng469

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi thu thập được thu thập được đủ bộ Vệ hồn Cá voi trắng:

Kiếm Sư

*

Dũng khí Gunma

Số mảnhHiệu ứng
3Phi Ưng Kiếm Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa Sát thương tăng 75%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Võ Sư

*

Danh dự của Taywong

Số mảnhHiệu ứng
3Ảo Ảnh Cước Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Lưu Tinh Cước Sát thương tăng 130%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Pháp Sư

*

Phước lành của Onmyung

Số mảnh
3Băng Giáp Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn Thời gian hồi giảm 15%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Cuồng Long

*

Vệ hồn Jinwong

Số mảnhHiệu ứng
3Khiên Đá Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đóng Cọc Sát thương tăng 70%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Sát Thủ

*

Myo Khéo léo

Số mảnhHiệu ứng
3Thế Thân Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Liên Hoàn Kích Sát thương tăng 165%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Xem thêm: Verbs ( Động Từ Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Phân Loại, Cách Sử Dụng

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Triệu Hồi Sư

*

Tài năng Madun

Số mảnhHiệu ứng
3Bồ Công Anh Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Đè Mạnh Thời gian hồi giảm 15%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Kiếm Vũ

*

Danh dự Kiếm Vũ

Số mảnh
3Chém Thiên Không Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Thăng Hoa Sát thương tăng 75%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Khí Công Sư

*

Ân huệ Khí Công Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Nội Năng Bảo Hộ Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Phong Nộ Sát thương tăng 30%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Thuật Sư

*

Mưu lược Thuật Sư

Số mảnh
3Pháo Đài Thời gian hồi giảm 20%
5194 Chính xác, 349 Phòng thủ, 18150 Sinh lực
8Trói Hồn Thời gian hồi giảm 15%

Có khả năng kích hoạt hiệu ứng Cá voi trắng Cấp 10 khi bị đánh.

Mỗi lần bị trúng đòn tiếp theo giảm một cấp.

Trong hiệu ứng Cá voi trắng tăng 5000 Phòng thủ và 700 Giảm sát thương.

Thời gian hiệu lực 5 giây, hồi lại nếu không trúng đòn trong 5 giây.

Cá voi trắng hồi lại mất 35 giây khi dùng hết 10 Cấp.

Cách lấy

Người chơi đổi Đá Thăng Thiên bằng Thanh Long tại NPC Chiến trường.

Xem thêm: Mã Pin Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Mã Pin Là Gì

*

Đá Thăng Thiên

Sau đó chuyển sang mục Vệ hồn để đổi bằng Đá Thăng Thiên.

Mảnh 4, 5 Cần thắng 10 trận tại Chiến trường Cá voi trắngMảnh 6, 7, 8 Cần thắng 100 trận tại Chiến trường Cá voi trắng

*