THIÊN SỨ LÀ GÌ

  -  
Trang ChínhHomeKinh ThánhGây Dựng trung tâm LinhThần HọcTham KhảoTìm đọc Tin LànhChứng ĐạoThư ViệnThánh NhạcXem VideoBản đồ gia dụng

*
Đức Giê-hô-va sẽ lưu lại ngươi khỏi gần như tai họa. Ngài sẽ giữ giàng linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ giữ giàng ngươi khi ra lúc vào, từ bỏ nay cho đến đời đời.

Bạn đang xem: Thiên sứ là gì

Thi Thiên 121:7-8

*
Bạn đang ở: home tìm hiểu thêm Cơ Đốc trường đoản cú Điển gớm Thánh Thiên sứ

Angel. Ange.

Theo nghĩa vào nguyên văn Hê-bơ-rơ với tiếng Hy-lạp thì thiên sứ có nghĩa là sứ mang (Ma-thi-ơ 11:10; Lu-ca 7:24), hoặc chỉ bạn thường (Phục truyền 2:26; Gióp 1:14; 1Sa-mu-ên 11:4; Ê-sai 33:7), hoặc tiên tri (Ê-sai 42:19; 44:26; A-mốt 1:13), hoặc thầy tế lễ (Truyền Đạo 5:6; Ma-la-chi 2:7), hoặc Chúa Jêsus (Ma-la-chi 3:1), hoặc thầy tuyên giáo (Khải Huyền 2:1, 8, 12). Kinh Thánh nói về thiên sứ như sau:

Sách Ê-xê-chi-ên nói đến thiên sứ kỹ rộng sách khác. Trong sách này ta được gọi biết rộng về thiên sứ. Thiên sứ cắt nghĩa thí dụ cho tất cả những người ta đọc rõ. Xa-cha-ri nói hơi như là với Ê-xê-chi-ên, và giống với Đa-ni-ên tại đoạn nói thiên sứ bao gồm đấng bậc.

Xem thêm: Đội Hình Mạnh Đấu Trường Chân Lý Mùa 3, Top 5 Đội Hình Mạnh Nhất Dtcl Mùa 6

Thơ Hê-bơ-rơ luận về thiên sứ như là ý cùng với Cựu Ước. Vấn đề cốt yếu hèn là Chúa Jêsus siêu việt hơn thiên sứ những lắm (Hê-bơ-rơ 1:4-7, 13; 2:2-9, 16; 12:22; 13:2). Phi-e-rơ nói thiên sứ muốn xem thấu đạo cứu vãn rỗi (2Phi-e-rơ 1:12), vâng phục Chúa Jêsus (2Phi-e-rơ 3:22), không đủ can đảm lấy lời nguyền rủa nhưng mà xử đoán tù túng (2Phi-e-rơ 2:11 xem Giu-đe 9). Đến như thiên sứ tội lỗi thì Đức Chúa Trời cũng ko thương tiếc, Ngài giam nghỉ ngơi trong địa ngục đời đời (2Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6). Phao-lô nói tín đồ vẫn phán xét thiên sứ (1Cô-rinh-tô 6:3). Sách Khải Huyền có nhiều chỗ luận về thiên sứ hầu như vâng mạng lịnh Đức Chúa Trời bộc bạch những câu hỏi tương lai.

Tiến sĩ Scofield chú giải về thiên sứ như sau:

Hê-bơ-rơ 1:4.-- Thiên sứ -- tóm tắt. Thiên sứ, tức "sứ giả" dùng về Đức Chúa Trời, về bạn và về một ban thứ hầu hết vật thọ chế tạo thể nằm trong linh, gồm có thuộc tánh đó là sức mạnh khỏe và sáng suốt (2Sa-mu-ên 14:20; Thi Thiên 103:20; 104:4). Trong Cựu Ước, danh trường đoản cú "thiên sứ của Chúa" (có lúc của Đức Chúa Trời) thường chỉ về việc hiện diện của Thần bởi hình thể thiên sứ (Sáng Thế ký 16:1-13; 21:17-19; 22:11-16; 31:11-13; Xuất Ê-díp-tô 3:2-4; những Quan Xét 2:1; 6:12, 16; 13:3-22). Xem Ma-la-chi 3:1, lời chua. Danh từ thiên sứ cần sử dụng về bạn trong Lu-ca 7:24; Gia-cơ 2:25; Khải Huyền 1:20; 2:1, 8, 12-18; 3:1, 7-14. Trong Khải Huyền 8:3-5 rõ ràng chỉ về Đấng Christ. Gồm khi thiên sứ dùng về thần linh của người (Ma-thi-ơ 18:10; Công vụ 12:15). Dầu những thiên sứ là thần (Thi Thiên 104:4; Hê-bơ-rơ 1:14). Ngài cũng ban quyền phép mang đến họ mặc mang hình thể loài fan thấy được (Sáng Thế cam kết 19:1 so câu 5; Xuất Ê-díp-tô 3:2; dân sinh Ký 22:22-31; những Quan Xét 2:1; 6:11, 22; 13:3, 6; 1Sử ký kết 21:16, 20; Ma-thi-ơ 1:20; Lu-ca 1:26; Giăng 20:12; Công vụ 7:30; 12:7, 8 v.v.). Danh từ bỏ đó lúc nào cũng cần sử dụng về tương đương đực, dầu theo ý nghĩa về người, không khi nào nói về thiên sứ thuộc đực, hay mẫu (Ma-thi-ơ 22:30; Mác 12:25). Số các thiên sứ là rất nhiều (Ma-thi-ơ 26:53; Hê-bơ-rơ 12:22; Khải Huyền 5:11; Thi Thiên 68:17). Quyền phép của mình không kể xiết được (2Các vua 19:35). Chỗ họ làm việc là chung quanh ngai vàng Đức Chúa Trời (Khải Huyền 5:11; 7:11). Sự liên lạc của thiên sứ so với tín đồ vật là "thần hầu vấn đề Đức Chúa Trời, đã có được sai xuống sẽ giúp đỡ việc những người dân sẽ hưởng trọn cơ nghiệp cứu vớt rỗi, " và chức vụ đó chỉ nghĩa rộng về việc yên ổn của phần xác, và sự an lạc của các tín đồ (1Các vua 19:5; Thi Thiên 34:7; 91:11; Đa-ni-ên 6:22; Ma-thi-ơ 2:13, 19; 4:11; Lu-ca 22:43; Công vụ 5:19; 12:7-10). Theo Hê-bơ-rơ 1:14, cùng với Ma-thi-ơ 18:10; Thi Thiên 90:11, thì bên cạnh đó sự trông nom nầy về những kẻ kế tự sự cứu rỗi khởi sự tự thuở nhỏ cho mang đến trọn đời. Những thiên sứ chú ý xem bọn họ (1Cô-rinh-tô 4:9; Ê-phê-sô 3:10; Truyền Đạo 5:6), ấy là thực sự đề nghị có tác động đến bí quyết cư xử. Thiên sứ mừng đón các thánh thứ từ giã đời nầy (Lu-ca 16:22). "Chúa đã đặt loài người kém Đức Chúa Trời một chút, " cùng trong sự thành nhục thể, Đấng Christ chịu ở chỗ thấp hơn thiên sứ "một chút" (Thi Thiên 8:4, 5; Hê-bơ-rơ 2:6, 9) hầu cho Ngài rất có thể nâng tín đồ lên tới mức phạm vi bao gồm của Ngài hơn các thiên sứ (Hê-bơ-rơ 2:9, 10). Những thiên sứ đề nghị đi thuộc Đấng Christ vào sự tái lâm của Ngài (Ma-thi-ơ 25:31). Sự sửa soạn vấn đề phán xét những dân tộc sẽ giao mang lại họ (Xem Ma-thi-ơ 13:30, 39, 41, 42; 25:32, lời chua). Thời kỳ của nước đời đời chưa phải phục làm việc dưới những thiên sứ, tuy nhiên ở dưới Đấng Christ và những người mà Ngài vì chưng họ đã chịu đựng ở bên dưới thiên sứ một chút (Hê-bơ-rơ 2:5). Một thiên sứ trưởng, Mi-ca-ên, được nói đến; bao gồm quan hệ quan trọng với Y-sơ-ra-ên và những sự sống lại (Đa-ni-ên 10:13, 21; 12:1, 2; Giu-đe 9; 1Ti-mô-thê 4:16). Chỉ một thiên sứ khác mà lại tên được chép, Gáp-ri-ên, được sử dụng vào các các bước rất đặc biệt quan trọng (Đa-ni-ên 8:16; 9:21; Lu-ca 1:19, 26).

Xem thêm: Tải Game Cs 1 - Cách Tải Và Chơi Game Counter Strike 1

Các thiên sứ sa ngã.-- có hai hạng được nói đến: (1) "Các thiên sứ ko giữ lắp thêm bậc và vứt chỗ riêng biệt mình, " thì "bị trói buộc bởi xiềng sinh sống nơi khuất tất để ngóng sự phán xét" (2Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6; 1Cô-rinh-tô 6:3; Giăng 5:22). Xem sáng Thế ký 6:4, lời chua. (2) các thiên sứ ở bên dưới quyền lãnh tụ của Sa-tan (Sáng Thế ký kết 3:1; Khải Huyền 20:10, lời chua). Không ở đâu chép rõ về căn nguyên những thiên sứ nầy. Có lẽ là một với những quỉ dữ (Ma-thi-ơ 7:22, lời chua). Có lửa đời đời mua sẵn đến quỉ Sa-tan với những thiên sứ nó (Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 20:10).