The Black Sheep Of The Family Là Gì

  -  

Black sheep of the family tức là gì?

‘black sheep of the family’: người có rất nhiều tai tiếng, bạn vô tích sự, người con tồi tệ, tín đồ lạc loài, nguyên tố bất hảo…

*

Ví vụ với cụm từ “black sheep of the family”

My brother is the đen sheep of the family.–>Anh tôi là nhỏ chiên ghẻ trong gia đình.Gene is the black sheep of the family.

Bạn đang xem: The black sheep of the family là gì

–>Gene là người có nhiều tai giờ trong gia đình.John’s way of life is so different from all of ours. He is known as the đen sheep of the family.–>Lối sinh sống của John thật biệt lập với tất cả chúng tôi. Anh ta là nỗi làm nhục của gia đình.Alex started taking drugs at college, failed his exams và has been jobless for the past three years. He’s certainly the đen sheep of the Spencer family.–>Alex bước đầu nghiện ma túy làm việc trường học, thi trượt với thất nghiệp suốt bố năm qua.

Xem thêm: Gỗ Dạ Hương Là Gì - Gỗ Dạ Hương Có Những Đặc Trưng Nổi Bật NàoXem thêm: Nữ 1966 Mệnh Gì - Đá Phong Thủy Nào

Nó và đúng là một vết dơ bẩn của gia đình Spencer.My brother is the đen sheep of my family.–>Anh tôi là tín đồ vô trò trống trong mái ấm gia đình tôi.He’s the đen sheep in the family.–>Anh ta là đứa con tệ độc nhất trong gia đình.The man is the đen sheep in his family and is the only thành viên who has not had a successful career & life.–>Anh ta là người lạc chủng loại trong gia đình và là fan duy tốt nhất không thành đạt trong sự nghiệp với cuộc sống.I am the black sheep of the family–>Tôi là đứa con bất hiếuI was the đen Sheep of the Family.–>Tôi là đứa con ngổ ngáo vào gia đình.Rose is the đen sheep of the family. She is always in trouble with the police.–>Rose là thành phần bất hảo vào gia đình. Cô ta luôn luôn luôn bị rắc rối với cảnh sát.He keeps making a nuisance of himself. What do you expect from the đen sheep of the family?–>Hắn ta lúc nào thì cũng ây ra đủ thiết bị bực mình. Anh còn chờ mong được gì ở cái thành phần bất hảo ấy?Debbie is the đen sheep of the family, having left trang chủ at 17 lớn live with her boyfriend.–>Debbie là con chiên ghẻ của gia đình, đã quăng quật nhà đi để sống với các bạn trai từ năm 17 tuổi.The man is the black sheep in his family.–>Anh ta là người lạc chủng loại trong gia đình.The man is the black sheep in his family và is the only thành viên who has not had a successful career and life.–>Anh ta là người lạc loài trong mái ấm gia đình và là tín đồ duy độc nhất vô nhị không thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.