Sừng của hỏa ngục vương

  -  

*
kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Quyển Trung

Phẩm Thứ Năm

DANH HIỆU CỦA ÐỊA NGỤC

*

*

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

*

Phẩm Danh Hiệu Của Ðịa Ngục là phẩm thứ năm trong bộ ghê Ðịa Tạng, nói rõ về thương hiệu của những địa ngục.

Bạn đang xem: Sừng của hỏa ngục vương

Thế nào gọi là "địa ngục" (nhà tù hãm dưới đất)? Ðịa ngục vị ai tạo ra? Ở cõi người (nhân gian) có nhà tù, thì tại địa phủ, tức là "cõi âm," cũng gồm nhà tù. Bên tù ở thiên hạ thì do chính phủ mang lại xây sẵn, chuẩn bị để giam giữ những kẻ vi phạm luật pháp quốc gia; thế thì nhà tù ở địa phủ gồm giống như vậy không? ko phải như vậy! Ðịa ngục—nhà tù đọng ở địa phủ—không được tạo dựng sẵn từ trước để chờ đón tội nhân như nhà tù ở nhân gian.

Ðịa ngục vốn thuộc nhiều loại "có tên tuy vậy vô hình” (hữu danh vô hình)—tên của địa ngục thì có, nhưng hình tướng tá của âm ti thì không; yêu cầu đợi mang đến lúc phạm nhân tới thời gian thọ tội báo thì âm ti mới hiện nay hình. Bấy giờ, hễ tầy đã đã từng tạo ra ra nghiệp tội gì thì sẽ sở hữu địa ngục khớp ứng với nghiệp tội đó hiện ra. Những âm phủ này không hẳn do bạn nào hoặc đấng quỷ thần làm sao dựng nên, mà là vì nghiệp lực của chính phiên bản thân fan tội chế tác thành. Hễ chúng ta gây nghiệp tội gì mà thì ở cõi âm binh sẽ xuất hiện thêm một địa ngục tương xứng với nghiệp tội mà chúng ta đã sinh sản tác—sự việc này xảo diệu với bất khả bốn nghị một biện pháp phi thường. Do sao hotline là "cõi âm" (cõi về tối tăm)? cũng chính vì nơi đó luôn luôn đen tối u ám, không có ánh sáng sủa của khía cạnh trời với mặt trăng dọi tới, nên người ta gọi là "cõi âm," và cũng chính là "âm ty" hoặc "âm phủ."

Cho nên, địa ngục là do những nghiệp tội của họ gây ra hội tụ lại với nhau mà hình thành. Lại nữa, âm phủ chỉ có danh hiệu chứ không tồn tại thực thể; đề xuất đợi mang đến lúc chúng ta đi thọ tội thì âm ti mới hiện nay ra—đây quả là một trong những điều khôn xiết vi diệu và bất khả tứ nghị.

Kinh văn:

Lúc đó, Phổ Hiền bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Ðịa Tạng bồ Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Xin Ngài hãy vì chưng trời, rồng, tứ bọn chúng và toàn bộ chúng sinh ở lúc này cùng vị lai, nhưng mà nói rõ danh hiệu của những địa ngục, địa điểm thọ báo của những chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Ðề, cùng rất nhiều sự ác báo, để cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp sinh sống đời sau biết rõ những trái báo đó."

Lược giảng:

Lúc đó, Phổ Hiền người yêu Tát Ma Ha Tát thưa cùng Ðịa Tạng ý trung nhân Tát rằng ... Có lẽ khách hàng ai nấy hầu hết đã nghe biết vị Phổ Hiền nhân tình Tát thường xuyên cỡi bé voi trắng sáu ngà này. Ngài là vị người thương Tát có hạnh lực khổng lồ nhất, đề nghị được tôn xưng là "Ðại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát." "Ma-ha-tát" có nghĩa là lớn (đại).

Vậy, dịp bấy giờ, Ðại người yêu Tát Phổ nhân từ nói với bồ Tát Ðịa Tạng rằng: "Thưa Nhân Giả! Xin Ngài hãy vì trời, rồng, tứ bọn chúng và toàn bộ chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói rõ danh hiệu của những địa ngục tù ..."

"Nhân Giả" (bậc nhân đức) là một danh xưng khác của những bậc bồ Tát.

Phổ Hiền người tình Tát mong rằng Ðịa Tạng người thương Tát sẽ vì chưng trời, long và tư chúng—Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di—cũng như hết thảy chúng sanh trong đời này với đời sau, cơ mà kể rõ tên của những địa ngục, "nơi lâu báo của những chúng sinh tội khổ ở trái đất Ta Bà và cõi Diêm Phù Ðề." "Chúng sanh tội khổ" tức là những kẻ bởi đã từng tạo ra ra tội lỗi bắt buộc phải chịu quả báo khổ sở. Thay thì, chúng sanh ở nhân loại "Kham Nhẫn" và cõi nam Diêm Phù Ðề, hễ chế tạo tội thì cần đến ở đâu để lâu lãnh quả báo?

"Cùng hầu như sự ác báo." Ngoài ra, Phổ Hiền người thương Tát cũng thỉnh cầu Ðịa Tạng tình nhân Tát hoan hỷ nói rõ về việc thọ lãnh các quả báo xấu ác, "để cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp nghỉ ngơi đời sau thấu hiểu những quả báo đó; đồng thời hiểu được sự nghiêm trọng của các quả báo làm việc địa ngục."

Kinh văn:

Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: "Thưa Nhân Giả! nay tôi nương oai nghiêm thần của Ðức Phật cùng oai lực của Ðại Sĩ, nhưng mà lược nói danh hiệu của các địa ngục, cùng gần như sự về tội báo với ác báo.

"Thưa Nhân Giả! Phương Ðông của cõi Diêm Phù Ðề có dãy núi thương hiệu là Thiết Vi. Dãy núi đó về tối thẫm, không có ánh sáng của khía cạnh trời, mặt trăng; trong những số ấy có âm ti lớn thương hiệu là cực Vô Gián, lại có địa ngục tù tên là Ðại A Tỳ, lại sở hữu địa lao tù tên là Bốn Sừng , lại có địa ngục tên là Dao bay .."

Lược giảng:

Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: "Thưa Nhân Giả! nay tôi nương oai thần của Ðức Phật cùng oai lực của Ðại Sĩ ..." "Nhân giả" có nghĩa là người tất cả lòng nhân ái, đại trường đoản cú đại bi.

Ðịa Tạng người yêu Tát nghe Phổ Hiền nhân tình Tát thỉnh vấn như thế, bèn trả lời rằng: "Bây giờ đồng hồ tôi xin nương dựa vào oai đức thần thông của Ðức Phật, cũng giống như oai lực của chủ yếu Ðại Sĩ—Phổ Hiền người tình Tát—mà lược nói danh hiệu của các địa ngục, cùng hồ hết sự về tội báo và ác báo." Chúng sinh hễ tạo nghiệp như thế nào thì cần chịu quả báo nấy—trước kia nếu gồm làm điều ác thì nay đề xuất thọ ác báo, có thao tác làm việc thiện thì nay thừa kế thiện báo; mà âm ti là vị trí chúng sanh thọ lãnh những ác báo.

Ðịa Tạng Vương người thương Tát nói tiếp: "Thưa Nhân Giả! Phương Ðông của cõi Diêm Phù Ðề tất cả dãy núi thương hiệu là Thiết Vi." Ở về phía Ðông của cõi nam giới Diêm Phù Ðề này còn có một hàng núi to lớn, hùng vĩ, thương hiệu là núi Thiết Vi. "Thiết" (sắt) thì màu đen; tại đây là thể hiện cho sự tăm tối u ám, không tồn tại ánh sáng.

"Dãy núi đó tối thẫm, không tồn tại ánh sáng sủa của khía cạnh trời, mặt trăng." Núi ấy u tối thâm u, như phía trong hang động vậy. Chỗ đó, khía cạnh trời mặt trăng không thể dọi cho tới được, nên trọn vẹn không gồm ánh sáng.

"Trong đó có âm phủ lớn tên là rất Vô Gián." Ðịa ngục cực Vô Gián là một trong những địa ngục lớn nhất và cao nhất. ("Vô Gián" này đó là địa ngục tù Vô loại gián và cũng đều có năm nhiều loại như sẽ nói trong phẩm trước.)

"Lại có địa ngục tên là Ðại A Tỳ." "A-tỳ" là giờ Phạn, trung hoa dịch là "vô gián" (không gián đoạn). Ðịa ngục tù vừa rồi thì lớn nhất và có tên là rất Vô loại gián (vô gián cùng tột), còn địa ngục này tên là Ðại Vô con gián (vô gián lớn).

"Lại có âm phủ tên là Bốn Sừng (Tứ Giác)." "Tứ Giác" có thể là chỉ cho tứ phương—Ðông, Tây , phái mạnh , Bắc; và cũng hoàn toàn có thể là ám chỉ tư cái sừng. Trong ngục này có bốn hình cụ tựa như như tư cái sừng trâu, tội nhân tại đây bị đâm phải các cái sừng ấy mà chết; tuy vậy cứ chết đi rồi sống lại, sống lại lâu tội rồi bị tiêu diệt đi.

"Lại có âm phủ tên là Dao bay (Phi Ðao)." Tại âm phủ này, gồm một con dao chẳng rõ tự đâu bay đến chém đứt đầu hoặc chặt tay chặt chân của tội nhân, hoặc cắt té thân thể của tội nhân khiến máu me lênh láng, hoặc đâm chém tới tấp khắp mình mẩy của tội nhân. Tù hãm bị đâm chém mang đến nỗi toàn thân đau đớn khủng khiếp. Cơn đau vừa dứt, tù túng vừa hết quằn quại, thì lập tức lại có phi đao vèo vèo cất cánh tới đâm tiếp; cho nên vì vậy tội nhân lại lăn lộn rên siết nữa, đau rồi không còn đau, hết đau rồi lại đau, cứ âu sầu triền miên như thế mãi. Ðịa ngục Phi Ðao là 1 trong loại địa ngục cực khổ khổ sở nhiều nhất.

Kinh văn:

"Lại có âm phủ tên là Tên Lửa , lại sở hữu địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Giáo Đâm, lại có địa ngục tên là xe cộ Sắt, lại sở hữu địa ngục tên là chóng Sắt, lại sở hữu địa ngục tên là Trâu Sắt, lại sở hữu địa lao tù tên là Áo Sắt..."

Lược giảng:

"Lại có âm phủ tên là Tên Lửa (Hỏa Tiễn)." Trong âm phủ Hỏa Tiễn có khá nhiều mũi tên và ở đầu mỗi mũi tên đều phải sở hữu lửa, rất đáng để sợ. đông đảo hỏa tiễn mà ngày nay người ta phun lên nguyệt cầu tương tự như như các loại ở âm phủ này vậy.

"Lại có địa ngục tên là Núi Ép (Giáp Sơn)." tù đọng ở âm phủ Giáp Sơn yêu cầu chịu đựng một nỗi thống khổ rất ghê gớm.

Trước tiên là cửa ngõ ngục ở phía Ðông mở ra, cửa vừa mở toang thì tầy trong ngục liền cắm đầu cắn cổ chạy ùa ra, chẳng không giống nào hầu như tên cướp trên đường đào tẩu vậy. đều tội nhân này cứ đinh ninh là thoát ra phía bên ngoài tất sẽ tiến hành tự do, mà ngạc nhiên rằng vừa thoát ra khỏi địa lao tù này thì lại gặp mặt phải nhị hòn núi chắn ngang. Tưởng rằng trốn trong núi thì có thể tránh khỏi tội báo, ai nấy đa số đổ xô về đó; cố kỉnh nhưng, chạy vào tới trong núi rồi thì thế nào? Núi này là loại núi "hoạt động," có thể tự di chuyển—núi từ tư phía đều hoàn toàn có thể di đụng và tiến gần lại với nhau; vì chưng đó, thông thường quanh tội nhân, trước mặt sau lưng và bên cần bên trái, đầy đủ là núi non chập chùng bên cạnh đó khép chặt lại, khiến cho toàn thân phạm nhân bị xay dẹp, máu thịt bè phái nhầy, trông khôn cùng rùng rợn.

Ở vị trí đó, không những tại cửa ngục phía Ðông nhưng mà tại các cửa ở phía Nam, phía Tây với phía Bắc của địa ngục Giáp tô cũng đều xẩy ra y như vậy. Những cửa ngục tù này vừa mở, tội nhân tức thì tẩu thoát ra ngoài, cùng trông thấy núi thì lập tức chạy vào đó nhằm trốn, chần chờ rằng trong núi ấy vẫn là địa ngục. Lý do lại như vậy? Ðó nguyên nhân là nghiệp tội của những chúng sanh này thừa nặng năn nỉ thâm trọng, khiến cho họ cần chịu quả báo sinh hoạt khắp hầu như nơi, đến đâu họ cũng đề nghị chịu đựng thứ rất hình không giải pháp gì chịu đựng nổi này.

Vì sao lại sở hữu loại quả báo âm phủ Giáp Sơn? Bởi lúc còn sống, rất nhiều tội nhân trong âm phủ này đang lạm dụng quyền hành quyền năng để áp bức, chèn ép bạn khác một cách thậm tệ, đến nên sau thời điểm chết họ buộc phải chịu trái báo "núi ép" như thế.

"Lại có âm phủ tên là Giáo Đâm (Thông Thương)." " Giáo” (Thương) thì béo và thô rộng " mũi tên” (tiễn); đầu ngọn giáo thì vô cùng to với nhọn, có thể đâm chết người.

Ở âm ti Giáo Đâm , tội nhân thường xuyên bị đâm bằng giáo—đâm đằng trước, đâm đằng sau, đâm mặt phải, đâm bên trái. Cứ mỗi yếu đâm thì thân thể tội nhân bị khoét ra một lỗ lớn như "trổ cửa ngõ sổ" vậy; vì vậy chẳng mấy chốc là khắp mình mẩy tù nhân lỗ chỗ phần đa "cửa sổ" huyết thịt đỏ loét trông hết sức ghê rợn. Hình phát ở âm phủ Giáo Đâm (Thông Thương) này khôn cùng đau đớn, thống khổ.

"Lại có âm phủ tên là Xe sắt (Thiết Xa)." Ở địa ngục này còn có chiếc xe bởi sắt chạy qua chạy lại trên người của tội nhân, cán dập nát thân thể của họ.

Ðức Phật say mê Ca Mâu Ni lúc còn đang tu hành trên nhân địa, có một kiếp nọ Ngài đắc được Thiên Nhãn Thông và nhìn thấy được âm ti Thiết Xa. Bấy giờ, tận mắt chứng kiến cảnh các tội nhân bị xe fe chạy qua chạy lại trên thân thể thừa sức khổ sở khổ sở, Ngài tức thời phát trung ương từ bi cơ mà nguyện rằng: "Ta tốt nhất định đề xuất phát trọng tâm tu Ðạo; cùng sau này, lúc thành Phật rồi, Ta đã độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục này!"; và sẽ là lần phát trung ương từ bi về tối sơ của Ðức Phật ưng ý Ca Mâu Ni.

"Lại có âm phủ tên là Giường fe (Thiết Sàng)." Trong địa ngục này, tội nhân bắt buộc nằm hoặc ngồi trên nệm sắt, bên dưới có rất nhiều con dao nung lạnh đỏ rực.

"Lại có âm phủ tên là Trâu fe (Thiết Ngưu)." Những bé trâu làm việc trong địa ngục này đều bằng sắt và đều phải sở hữu sừng; chúng cần sử dụng sừng để húc vào bản thân tội nhân.

"Lại có âm phủ tên là Áo fe (Thiết Y).” phần đông người khi còn sống sẽ thọ Giới rồi mà lại phạm Giới, thì sau khoản thời gian chết bắt buộc đọa vào âm phủ Áo Sắt.

Ðịa ngục Áo sắt thì như vậy nào? Ở âm ti này có rất nhiều lưỡi lê bao gồm gắn móc câu, hễ đâm trúng thân tội nhân thì móc rách rưới tơi tả hết áo xống trên người, tạo nên tội nhân cần chịu nai lưng truồng. Bấy giờ, tất cả một loại áo quần bằng sắt từ không trung bay đến; tù túng vừa thấy xống áo đó liền phấn kích giơ tay vẫy gọi: "Áo quần tới đây! Áo quần tới đây!" Ý nói rằng: "Áo quần ơi, hãy mau mau cất cánh đến địa điểm của ta!" Vẫy vẫy tay như thế mà quần áo kia liền cất cánh đến thật. Bay đến địa điểm thì quần áo đó liền tự động bao bọc lấy thân tội nhân như 1 lớp da sắt, với lại là lớp da sắt rét đỏ. Do vậy, mặc vào tín đồ rồi là toàn thân tội nhân những bị nung cháy khét lẹt và chẳng bao lâu đang trở thành một đống tro. Trở thành tro rồi thì sao? Chỉ trong chốc lát thì gồm ngọn "xảo phong" thổi tới, bấy tiếng xác thân vốn đã không còn của tù lại phục sinh và hiện trở lại hình tướng tá như trước, cùng tội nhân lại liên tiếp chịu tội. Ðó là hình phát trong địa ngục Áo Sắt.

Kinh văn:

"Lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn, lại sở hữu địa ngục tù tên là Lừa Sắt, lại sở hữu địa ngục tù tên là Nước Đồng Sôi, lại sở hữu địa lao tù tên là Ôm Trụ Đồng, lại có địa ngục tên là Lửa Chảy, lại sở hữu địa lao tù tên là Cày Lưỡi, lại sở hữu địa ngục tên là Chém Đầu, lại có địa lao tù tên là Đốt Chân, lại có địa lao tù tên là Móc Mắt, lại sở hữu địa lao tù tên là Viên Sắt..."

Lược giảng:

"Lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn (Thiên Nhẫn).” Ðịa lao tù Thiên Nhẫn là vì con bạn tạo tội vô số mà ra. Tại địa ngục này có khá nhiều lưỡi dao từ bỏ trên lỗi không rơi xuống như mưa. Phần đông lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc đẹp bén, rơi xuống giã giập đầu với thân của tội nhân; toàn bộ xương cốt và da thịt hầu như bị cắt xẻ. Sau khoản thời gian tội nhân bị tiêu diệt đi thì lại sở hữu ngọn gió "xảo phong" thổi đến, tội nhân tức thì sống quay trở về và tiếp tục thọ tội báo như cũ.

"Lại có âm ti tên là Lừa sắt (Thiết Lư).” trên địa ngục này còn có con lừa sắt giẫm đấm đá lên thân thể của tội nhân mà đi, với cứ tiếp tục đi qua đi lại như vậy mãi.

"Lại có âm phủ tên là Nước Đồng Sôi (Dương Ðồng).” Ở địa ngục này, tù hãm bị bỏ vào trong hỗn hợp đồng đun nấu chảy. Trong cả đồng bên cạnh đó bị nung tan lỏng, cố gắng thì con tín đồ nếu bị bỏ vào đó tất cũng trở thành thiêu hóa mất nhưng mà thôi!

"Lại có địa ngục tên là Ôm Trụ Đồng (Bão Trụ).” Ðịa ngục tù Ôm Trụ Đồng (Bão Trụ) còn mang tên là âm phủ Cột Đồng Nung (Bào Lạc). Năm ngoái, lúc giảng gớm Lăng Nghiêm tôi đã gồm giảng qua, tuy vậy e rằng mọi người đều quên cả rồi.

Trong địa ngục Ôm Trụ Đồng (Bão Trụ) tất cả một cột trụ bằng đồng được nung lạnh đỏ rực, hễ ôm siết lấy trụ đồng này rồi thì cần yếu nào ra khỏi được nữa. Hạng fan nào cần đọa vào địa ngục này? Ðó là hạng fan thích điều dâm loạn, ưa việc gian dâm, đến nên lúc còn sống đang phạm vô số nghiệp dâm; và trong các ấy, số tín đồ nam phạm tội khôn xiết đông, cơ mà số người nữ giới phạm tội cũng chẳng ít!

Nói chung, bất luận là nam tốt nữ, hễ fan nào phạm nghiệp dâm dật thì sau khoản thời gian chết cũng các bị đọa vào âm ti Ôm Trụ Đồng cả. Bấy giờ, khi vẫn vào âm ti này rồi, nếu như tội nhân là fan nam thì nhìn trụ đồng mà lại thấy kia là cô nàng mình từng ngọt ngào nhất thời điểm còn sống, vậy là mừng rỡ nhào cho ôm chầm lấy; khốn nỗi, vừa ôm được thì body toàn thân đều bị rộp cháy vị trụ đồng nung. Tù hãm bị thiêu bị tiêu diệt rồi thì bao gồm ngọn gió "xảo phong" thổi đến làm cho hồi sinh; hồi phục rồi thì mọi việc vẫn tái diễn tương đồng như trước—cũng ôm trụ đồng, ôm rồi lại ôm nữa, thiêu rồi lại thiêu nữa, chết rồi lại chết nữa...; cứ thay mà lập đi lập lại chần chừ bao nhiêu lần.

Người nam nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là fan nữ, thế đối với người con gái thì sao? Người nàng nhìn trụ đồng nung thì thấy kia là nam nhi trai mà lại lúc còn sống mình yêu mến nhất! Và gắng là cô ta không dằn lòng được, hớn hở chạy mang lại ôm choàng lấy người yêu. Sau thời điểm ôm, cô ta cũng bị lửa của trụ đồng đốt cháy thành tro bụi; rồi đến lúc ngọn gió "xảo phong" thổi lướt qua, cô ta ngay thức thì sống trở lại. Sinh sống rồi thì lại thường xuyên đi ôm trụ đồng, ôm rồi lại chết, bị tiêu diệt rồi lại sống, sinh sống lại thì liên tục thọ báo như trước.

Vì sao có âm phủ Ôm Trụ Đồng? hợp lý có người nào đó đã sẵn sàng sẵn như thế? ko phải! thiết yếu nghiệp dâm—ngọn lửa nghiệp từ bỏ lòng dâm dục của tù cảm vời nhưng mà thành ra âm phủ Ôm Trụ Đồng! vì thế chúng ta, bất kể là nam giỏi nữ, đừng vội nhận định rằng chuyện trai gái yêu đương là điều hoàn toàn giỏi đẹp; vày nếu quý vị đi lệch sang tuyến phố tà dâm bất chánh, thì sau đây sẽ bị đọa vào âm phủ Ôm Trụ Đồng; và đó là 1 sự việc vô cùng đau khổ và đáng sợ.

"Lại có âm phủ tên là Lửa tan (Lưu Hỏa).” Trong âm phủ này chỉ toàn là lửa cùng lửa, tuy nhiên thứ lửa này lại lưu đưa và chảy giống hệt như nước vậy. Ðịa lao tù Lửa Chảy cũng là vì lửa dâm dục của bọn chúng sanh sản xuất ra.

"Lại có âm ti tên là Cày Lưỡi (Canh Thiệt)." vì chưng sao lại call là địa ngục Cày Lưỡi? vào địa ngục này có loài hung thần chuyên dùng một cái móc câu móc vào vị giác của tầy rồi kéo lên, khiến lưỡi của tù hãm bị căng dài đến mấy trượng và sưng phồng lên siêu to. Sau đó, chúng dùng mẫu cày (dụng vậy để xới đất) mà cày bừa trên lưỡi ấy, cày cho tới cày lui để cho lưỡi của tù hãm bị bổ thành những đường rãnh.

Tại sao yêu cầu chịu quả báo này? Ðó là vì lúc còn sống ngơi nghỉ dương gian, tội nhân đã từng hủy báng Tam Bảo, vu oan giáng họa Tam Bảo, tiêu hủy Tam Bảo. Ví như nói rằng: "Quý vị không nên tin Phật. Phật vốn không có thật, không thể tồn tại. Phật Pháp chẳng qua chỉ nên trò lừa gạt. Thầy tu là phần đa kẻ mượn áo phật đạo và sử dụng Phật Pháp để lừa gạt những người; quý vị chớ tất cả tin theo!"—như vậy là hủy báng Tam Bảo vậy.

Có tư nghiệp xấu bởi vì miệng (lời ăn uống tiếng nói) gây ra; đó là nói lời thô ác (ác khẩu), nói đôi chiều (lưỡng thiệt), nói tô vẽ (ỷ ngữ) với nói dối (vọng ngôn).

1) Nói lời thô ác (Ác khẩu), có nghĩa là nói lời thô ác hoặc mắng chửi fan khác.

2) Nói song chiều (Lưỡng thiệt), có nghĩa là nói nhị lưỡi, nói song chiều, nói nhằm gây phân chia rẽ. Ví dụ, gặp mặt Trương Tam thì nói là Lý Tứ ko tốt, chạm mặt Lý Tứ thì lại nói là Trương Tam không phải, khiến cho đôi mặt nảy sinh hiềm khích với mất hòa khí, suốt cả ngày cứ gây gỗ, ôm đồm vã, nghi kỵ lẫn nhau; như vậy là nói đôi chiều vậy.

3) Nói tô vẽ (Ỷ ngữ), có nghĩa là nói thêu dệt. Ðàn ông thì thường hay thì thầm về lũ bà, ví dụ điển hình như: "Anh thấy cô ấy cầm nào? Xinh quá, phải không? Còn cô này thì sao? Lại còn cô tê nữa ..." Còn bầy bà thì sao? Thì lại rỉ tai về bầy ông: "Anh cánh mày râu kia cũng không tệ lắm. Chàng trai này thì cố gắng này, nạm nọ ..." Nói bắt lại, những tiếng nói phù phiếm, không đúng đắn, gợi chuyện gian dâm ..., rất nhiều là "ỷ ngữ."

4) giả dối (Vọng ngôn), tức là nói dối, nói điều trái với sự thật.

Chúng sanh vị phạm tứ điều ác của miệng là sẽ là nói lời thô ác, nói song chiều, nói thêu dệt và nói dối đề xuất bị đọa vào âm phủ Cày Lưỡi.

"Lại có địa ngục tên là Chém Đầu (Tỏa Thủ).” Những tầy bị đọa vào âm ti Tỏa Thủ thì những bị chém đầu; trên sao? Ðó nguyên nhân là lúc sinh thời họ đã giết hại quá nhiều chúng sanh; vị họ đập tan vỡ đầu của bọn chúng sanh nhằm giết, mang lại nên sau khoản thời gian chết, họ nên đọa âm ti Tỏa Thủ và chịu đựng hình phân phát bị chặt đầu.

Khi ao ước giết sâu bọ, chim se sẻ, hoặc các loài nạm thú khác, các người thường dùng chùy, gậy gộc hoặc một vật nào đấy để đập vỡ lẽ đầu của bọn chúng trước; hoặc trông thấy con du diên hay nhỏ rết, đến đó là loại trùng độc nên nhiều người cũng mang đồ đập đầu chúng mang lại chết; bởi vì làm tổn hại quá nhiều sinh mạng mang lại nên sau khoản thời gian chết, những người dân ấy cần đọa vào âm phủ Chém Đầu. Nói chung, lúc sống bọn họ tạo nghiệp tội gì thì sau khi chết bọn họ phải thọ quả báo khớp ứng với nghiệp tội đó.

"Lại có địa ngục tên là Đốt Chân (Thiêu Cước).” Ðịa lao tù này thì trình độ chuyên môn đốt chân của tội nhân, nhưng chưa phải dùng lửa nhằm đốt, cơ mà là fan tội để chân đến chỗ nào thì khu vực đó ngay tức khắc có lửa bùng cháy đốt chân tín đồ ấy. Chân của tù đọng ví như ngọn nến, hễ đi cho đâu là có mồi lửa theo mang đến đó, tới bất kể nơi nào thì nơi này cũng bắt lửa; chính vì như thế địa lao tù này được hotline là âm ti Đốt Chân.

"Lại có âm phủ tên là Móc Mắt (Ðạm Nhãn).” vào địa ngục này còn có loài diều hâu (điêu thứu, một loài chim hung tợn), chuyên ăn uống những đồ nhơ bẩn bẩn.

Ðịa ngục Móc mắt là nơi có rất nhiều diều hâu nhất; loại chim này thấy tù túng thì liền cất cánh đến, giương nhị móng sắt ra cùng chụp xuống bấu chặt rước hai vai của fan tội, khiến người ấy không cách gì vùng vẫy để tránh ra được. Sau đó, diều hâu xoay đầu lại, cần sử dụng mỏ mổ rách nát mắt của tội nhân, rồi nạp năng lượng thứ nước tan ra từ nhỏ mắt đó. Nó lại còn mổ mang đến bể đầu của tội nhân để uống lắp thêm nước tủy trong não nữa. Tội nhân chết rồi thì diều hâu cũng bay đi mất; đợi đến khi tội nhân sinh sống lại thì diều hâu cũng liền bay về lại.

"Lại có âm phủ tên là Viên sắt (Thiết Hoàn). Ở địa ngục Thiết hoàn thì có những viên fe hình thù giống như như loại trứng, từ bốn phía văng tới đập xối xả vào đầu vào mặt tội nhân; khắp thân thể tội nhân, nơi nào cũng bị các viên sắt đập trúng cả. Khi tội nhân bị đập đến bị tiêu diệt rồi, thì những viên sắt này cũng không văng cho tới nữa. Thế nhưng, đợi cho lúc tù nhân sống quay trở về thì bọn chúng lại xuất hiện. Ðó là hình vạc ở âm phủ Viên Sắt .

Kinh văn:

"Lại có âm phủ tên là Cãi Cọ, lại sở hữu địa ngục tên là Rìu Sắt, lại sở hữu địa lao tù tên là các Nóng Giận."

Ngài Ðịa Tạng nói rằng: "Thưa Nhân Giả! Trong hàng núi Thiết Vi tất cả những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại có địa lao tù Kêu Gào, âm phủ Rút Lưỡi, địa ngục Phân và Nước Tiểu, âm ti Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, âm ti Chó Lửa, địa ngục ngựa Lửa, địa ngục Trâu trườn Lửa, âm phủ Núi Lửa, âm phủ Đá Lửa, âm ti Giường Lửa, địa ngục Rường Lửa, âm phủ Chim Ưng Lửa, địa ngục Cưa Răng, âm ti Lột Da, địa ngục Uống Máu, âm ti Đốt Tay, âm ti Đốt Chân, âm phủ Đâm Ngược, địa ngục Nhà Lửa, địa ngục Nhà Sắt, âm phủ Chó Sói Lửa.

"Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại sở hữu những âm ti nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm, ngàn; trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau."

Lược giảng:

"Lại có địa ngục tên là Cãi cọ (Tranh Luận). Trong địa ngục này có tương đối nhiều ác quỷ cứ quát tháo, chửi mắng tội nhân vô cùng thậm tệ, nói rằng tội nhân cái gì cũng không đúng cả. Nguyên nhân lại bị đọa vào địa ngục này? bởi vì lúc còn sống, phần đa tội nhân trong âm phủ này ưa tranh luận cự cãi với fan khác, nên sau thời điểm chết nên chịu trái báo như thế.

"Lại có địa ngục tên là Rìu fe (Thiết Phu)." Ở âm phủ này, tù nhân bị chặt đầu bằng cái rìu sắt.

"Lại có âm phủ tên là Nhiều nóng Giận (Ða Sân). Những tầy bị đọa vào âm phủ này đều là do tánh tình hung hăng nóng nảy, các sân hận mà lại ra. Những người dân quá lạnh tánh, động một chút ít là tức tối, hằn học: "Mày dám đánh tao, tao cần đánh mày," thì cũng giống như những tù đọng ở âm phủ này—cứ không chấm dứt gây gỗ, loạn đả lẫn nhau.

Ngài Ðịa Tạng nói với Phổ Hiền người yêu Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Trong dãy núi Thiết Vi gồm những địa ngục như thế, số các vô hạn. Tôi tuy đang kể ra tương đối nhiều tên âm phủ như thế, tuy nhiên thật sự thì thương hiệu của âm phủ vốn những đến không tồn tại hạn lượng."

Ðịa Tạng người tình Tát đề cập tiếp: "Lại có âm ti Kêu Gào (Khiếu Hoán). trong mười tám địa ngục thì tất cả tám âm phủ lạnh cùng tám âm phủ nóng. Ðịa lao tù thứ tứ trong tám âm phủ lạnh là địa ngục Khiếu Hoán, cũng gọi là âm phủ Ðại khiếu Hoán. Trong địa ngục này suốt ngày luôn luôn luôn gồm tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét om sòm, rầm rĩ đến đinh tai nhức óc.

"Ðịa ngục Rút Lưỡi (Bạt Thiệt)”. lại sở hữu loại địa ngục trình độ chuyên môn kéo lưỡi của tội nhân.

"Ðịa ngục tù Phân cùng Nước tiểu (Phẩn Niệu).” Lại tất cả loại âm phủ mà trong những số đó chỉ toàn là phân cùng nước tiểu; tù túng trong âm phủ này hễ đói thì ăn uống phân, khát thì uống nước tiểu.

"Ðịa lao tù Khóa Đồng (Ðồng Tỏa).” Tội nhân đã vào địa ngục này rồi thì như bị một cái khóa bằng đồng đúc khóa chặt sinh hoạt trong đó, làm thế nào cũng không thoát ra được.

"Ðịa ngục tù Voi Lửa (Hỏa Tượng)." Lại tất cả loại âm phủ mà trong số đó toàn là voi lửa.

"Ðịa ngục Chó Lửa (Hỏa Cẩu).” vào địa ngục này có loài chó mà body đều bốc lửa tỏa khói.

"Ðịa ngục Ngựa Lửa (Hỏa Mã).” mọi con ngựa chiến trong địa ngục này thì body đều rực lửa.

"Ðịa ngục Trâu trườn Lửa (Hỏa Ngưu)." Trên bản thân của trâu bò ở âm ti này đều phải có lửa cháy rừng rực.

"Ðịa ngục tù Núi Lửa (Hỏa Sơn).” lại có loại âm phủ mà trong số đó có ngọn núi luôn ngùn ngụt lửa.

"Ðịa ngục tù Đá Lửa (Hỏa Thạch).” Trong âm phủ này toàn là đá lửa dùng để nện hoặc đè lên trên mình tội nhân.

"Ðịa ngục Giường Lửa (Hỏa Sàng)." Trong địa ngục này có loại giường bằng lửa.

"Ðịa ngục Rường Lửa (Hỏa Lương)." Lại có địa ngục mà rường cột, xà nhà phần đông bốc lửa.

"Ðịa ngục Chim Ưng Lửa (Hỏa Ưng).” Trong địa ngục này có loài chim ó gồm lửa, trình độ chuyên môn ăn đôi mắt của tội nhân; ăn hoàn thành rồi thì bọn chúng lại bay đi.

"Ðịa ngục tù Cưa Răng (Cứ Nha).” Lại gồm địa ngục trình độ cưa răng tội nhân.

"Ðịa lao tù Lột da (Bác Bì)." Lại có địa ngục tù chuyên bỏ da của tội nhân.

"Ðịa lao tù Uống ngày tiết (Ẩm Huyết).” Lại có âm phủ chuyên uống máu tội nhân.

"Ðịa ngục Đốt Tay (Thiêu Thủ).” lại có địa ngục chuyên đốt tay của tội nhân.

"Ðịa lao tù Đốt Chân (Thiêu Cước).” lại có địa ngục chuyên đốt chân của tội nhân.

"Ðịa lao tù Đâm Ngược (Ðảo Thích).” Trong âm phủ này, tù túng bị treo lủng lẳng trên số đông móc câu treo ngược.

"Ðịa ngục Nhà Lửa (Hỏa Ốc).” Trong âm ti này, tù nhân bị giam giữ trong 1 căn phòng lửa cháy hừng hực.

"Ðịa ngục Nhà sắt (Thiết Ốc), âm ti Chó Sói Lửa (Hỏa Lang)." Lại còn tồn tại địa ngục nhưng mà phòng ốc toàn bằng sắt, cùng có âm ti thì có không ít chó sói rực lửa.

"Các thứ âm phủ như thế, trong những thứ lại có những âm ti nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho tới trăm, ngàn; trong các đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau."

Trong những địa ngục mà Ðịa Tạng Vương tình nhân Tát vừa nhắc ra lại còn có không ít địa ngục nhỏ tuổi khác nữa. Ðịa ngục tù thì bao gồm thứ lớn, bao gồm thứ nhỏ. Trong mỗi địa ngục béo thì hoàn toàn có thể có một, hai, ba, hoặc tư sở lao tù nhỏ, thậm chí có thể có đến cả trăm cả nghìn sở ngục nhỏ; với tên của từng ngục nhỏ tuổi này mỗi khác nhau.

Kinh văn:

Ðịa Tạng tình nhân Tát nói với Phổ Hiền người tình Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Ðây đều là vì chúng sanh trong cõi nam giới Diêm Phù Ðề làm cho điều ác cơ mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực hết sức lớn, rất có thể sánh với núi Tu Di, rất có thể sâu dường biển cả cả, có thể chướng phòng Thánh Ðạo. Vì chưng thế, chúng sanh chớ coi thường điều ác nhỏ mà chỉ ra rằng không tội, sau thời điểm chết đều có quả báo, dầu mảy mún đều bắt buộc thọ chịu. Chí thân như phụ vương với con, mọi người đều mỗi ngả con đường khác nhau, dầu có gặp gỡ gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cầm cho nhau. Ni tôi nương oách lực của Ðức Phật nhưng mà lược nói phần lớn sự tội báo nơi địa ngục; mong muốn Nhân đưa tạm nghe lời đó."

Ngài Phổ hiền hậu đáp rằng: "Tôi từ lâu đã rõ tội báo chỗ Tam Ác Ðạo. Tôi mong muốn Nhân đưa nói ra để để cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời Mạt Pháp sau này, nghe được lời dạy của Nhân giả mà trở lại với Phật."

Lược giảng:

Ðịa Tạng người thương Tát nói với Phổ Hiền nhân tình Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Ðây, tất cả những địa ngục vừa kể, đều là do chúng sanh trong cõi phái mạnh Diêm Phù Ðề—Nam Thiệm bộ Châu—làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế." Bởi những chúng sinh này ăn uống ở bất nhân, có tác dụng ác tạo nghiệp, nên cảm vời ra quả báo, với đó đó là những cảnh âm ti kể trên.

"Nghiệp lực khôn cùng lớn, hoàn toàn có thể sánh cùng với núi Tu Di." Nghiệp lực của chúng sanh thì vô cùng to lớn; to đến kích cỡ nào? khủng như núi Tu Di!

"Có thể sâu dường biển khơi cả." Nghiệp chướng của bọn chúng sanh rạm sâu như vậy nào? Sâu thẳm như biển cả cả vậy!

"Có thể chướng ngăn Thánh Ðạo." Tại sao họ tu hành nhưng không thành công được Ðạo nghiệp? Ðó bởi vì bị nghiệp lực cản trở, ngăn chận tuyến đường Thánh Ðạo của bọn chúng ta, khiến cho bọn họ chẳng thể tu thành Thánh Ðạo.

"Vì thế, chúng sanh chớ coi thường điều ác nhỏ tuổi mà cho rằng không tội." Quý vị đừng lúc nào xem thường điều quấy nhỏ, tác hại ít; do sao? do nhiều việc ác nhỏ dại dồn lại thì sẽ vì thế tội ác to béo tày trời—"tích thiểu thành đa," tè ác mà tích lũy lại thì từ từ cũng vươn lên là đại ác. Quý vị chớ tưởng rằng tội trạng mà nhỏ tuổi thì không tồn tại tội; bởi vì "sau khi chết đều phải có quả báo, dầu mảy mún đều đề nghị thọ chịu." giả dụ quý vị không dè dặt thận trọng, thì sau khi chết sẽ bắt buộc thọ lãnh vô số trái báo, những như số tóc bên trên đầu vậy; cho dù chỉ phạm một bài toán ác nhỏ dại bằng hạt những vết bụi cũng cần gánh chịu quả báo như thường.

"Chí thân như phụ thân với con, mỗi người đều mỗi ngả con đường khác nhau." Trên trần gian này, quan hệ giới tính giữa thân phụ với bé là thân thiết gần gụi nhất; núm nhưng, một khi sẽ ở trong địa ngục rồi thì phụ vương cũng ko thể vì chưng phụ tử tình rạm mà chịu đựng tội cầm cho con, và nhỏ tuy hiếu thảo song cũng không thể nào lãnh tội giùm phụ huynh được—do này mà nói là "mỗi fan đều từng ngả con đường khác nhau."

"Dầu có gặp gỡ gỡ cũng chẳng thích hợp chịu khổ cầm cho nhau." Cho dù thân phụ và con gặp gỡ mặt nhau ở vùng địa ngục, thì cũng không ai bằng lòng chịu khổ cố cho ai; vì sao? cũng chính vì tuy đã từng có lần làm phụ vương con cùng nhau ở chốn nhân gian, nhưng vào địa ngục thì ai nấy đều hiểu ra rằng kia chẳng qua chỉ nên nghiệp chướng của đời trước, mà gồm khi lại là oan gia đối đầu và cạnh tranh cũng không chừng! cho nên, bị đọa vào địa ngục thì "tội ai nấy chịu," không ai bằng lòng chịu tội thay cho những người khác cả!

Ðịa Tạng vương vãi BồTát lại nói cùng Phổ Hiền người yêu Tát rằng: "Nay tôi nương oai phong lực của Ðức Phật nhưng lược nói đa số sự tội báo chỗ địa ngục; ước ao Nhân giả tạm nghe lời đó.

Xem thêm: Fix Lỗi Pes 2016 Không Có Âm Thanh Cho 0_Sound, Pro Evolution Soccer 2016 Review

Tôi ước ao ước rằng Nhân đưa sẽ trong thời điểm tạm thời hoan hỷ lắng nghe rất nhiều điều tôi sắp đến nói ra đây."

Ngài Phổ hiền lành đáp rằng: "Tôi từ rất lâu đã rõ tội báo chỗ Tam Ác Ðạo. Tôi vốn đã được biết thêm về quả báo trong cha đường ác từ khóa lâu lắm rồi, đến nên, cho dù Ngài có nói hay không thì tôi cũng đã rõ cả; song, tôi chỉ e rằng các chúng sinh trong thời Mạt Pháp nghỉ ngơi đời sau sẽ chẳng bao gồm ai theo luồng thông tin có sẵn về những tội báo đó. Vì thế cho nên, tôi mong muốn Nhân đưa nói ra để để cho tất cả chúng sanh ác hạnh vào đời Mạt Pháp sau này, nghe được lời dạy của Nhân mang mà quay về với Phật. phần đông chúng sanh có tâm hạnh ác độc trong thời Mạt Pháp sinh sống đời vị lai, sau khoản thời gian được nghe Ngài kể về những tội báo trong chốn địa ngục, ắt hẳn đã sanh lòng kính sợ, ko dám thao tác ác nữa, và những sẽ hồi trung ương mà quy y Tam Bảo, quy phía Phật Giáo. Bởi vì đó, tôi thiết tha mong muốn mỏi Nhân Giả vẫn nói rõ về những tội báo ấy!"

Kinh văn:

Ngài Ðịa Tạng nói rằng: "Thưa Nhân Giả! Về tội báo ở vùng địa ngục, câu hỏi ấy như vầy:

Hoặc có âm phủ kéo lưỡi người tội ra đến trâu cày lên; hoặc có âm phủ moi tim bạn tội cho quỷ Dạ Xoa ăn; hoặc có âm phủ vạc nước sôi sùng sục nấu thân tín đồ tội; hoặc có âm ti đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt fan tội ôm lấy; hoặc có địa ngục các bựng lửa đuổi theo tín đồ tội; hoặc có âm ti toàn là băng giá; hoặc có âm phủ đầy vô hạn trang bị phẩn tiểu; hoặc có âm phủ toàn là các loại chùy gai bay; hoặc tất cả địa ngục có không ít giáo lửa; hoặc có âm phủ chỉ đập ngực lưng; hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân; hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn; hoặc có địa ngục xua xua đuổi chó sắt; hoặc có địa ngục toàn kéo la fe ..."

Lược giảng:

Ngài Ðịa Tạng nói rằng: "Thưa Nhân Giả! Về tội báo ở chốn địa ngục, bài toán ấy như vọc ..."

Ðịa Tạng Vương tình nhân Tát nói với Phổ Hiền người yêu Tát rằng: "Ngoài những âm ti kể trên, còn có nhiều địa ngục với tình trạng tội báo khác ví như sau: Hoặc có âm ti kéo lưỡi người tội ra mang đến trâu cày lên." Những fan ưa huênh hoang khoác lác, mắng nhiếc chửi bới, hoặc nói lời dối trá điêu ngoa, thì sau khi chết sẽ ảnh hưởng đọa vào âm ti mà nghỉ ngơi đó, tội nhân sẽ bị móc lưỡi ra bởi móc câu, rồi gồm con trâu kéo cày tiếp cận đi lui, cày bừa ngay trên lưỡi của tội nhân.

"Hoặc có địa ngục moi tim người tội mang lại quỷ Dạ Xoa ăn." lại sở hữu địa ngục, trong những số đó tội nhân bị mổ ngực để moi tim ra, rồi gồm loài quỷ Dạ Xoa (tức quỷ dũng khiếu nại hoặc quỷ tiệp tật) lấy ăn những quả tim ấy.

"Hoặc có âm phủ vạc nước sôi sùng sục nấu ăn thân bạn tội." Lại gồm loại địa ngục, trong các số ấy tội nhân bị thả vào nồi nước khủng đang sôi sùng sục.

"Hoặc có âm ti đốt trụ đồng lạnh đỏ rồi bắt fan tội ôm lấy." lại sở hữu loại địa ngục, trong các số đó tội nhân buộc phải ôm trụ đồng vẫn nung cháy đỏ rực.

"Hoặc có địa ngục các bựng lửa đuổi theo bạn tội." Lại tất cả địa ngục, trong số đó tội nhân bị tương đối nhiều thứ lửa xua đuổi theo thiêu đốt.

"Hoặc có âm phủ toàn là băng giá." lại có địa ngục, trong các số đó còn lạnh lẽo lạnh hơn hết băng giá khiến cho tội nhân bị giá buốt cóng với đông thành đá.

"Hoặc có âm ti đầy vô hạn vật dụng phẩn tiểu." Lại bao gồm địa ngục, trong số ấy chứa rất nhiều phân với nước tiểu nhơ bẩn bẩn.

"Hoặc có âm phủ toàn là các loại chùy gai bay." "chùy gai” tuyệt tật-lê là một trong những thứ chùy bằng sắt bao gồm hình thù như trái cam và phổ biến quanh tua tủa đầy đủ gai nhọn như mũi kim.

Có loại âm ti mà trong số ấy chỉ thuần một sản phẩm công nghệ chùy gai từ dưới đất vọt lên hoặc từ ko trung cất cánh đến (tuy bởi sắt nhưng mà chúng rất có thể bay được) cùng cứ nhắm vào thân tội nhân mà lại đánh, khiến cho đầu, mắt, tai, mũi, mồm ... Của tội nhân phần lớn bị những gai nhọn đâm trúng; hễ tù đọng đau nơi nào thì ngay tức khắc bị chùy gai đập vào nơi đó.

"Hoặc gồm địa ngục có nhiều giáo lửa." "Giáo lửa" (hỏa thương) này cũng đó là "giáo đâm" (thông thương). Lại cũng tất cả địa ngục tất cả những ngọn giáo được nung lạnh đỏ, cần sử dụng để đâm vào thân thể của tội nhân với khoét thành từng lỗ gồm lửa bốc cháy, đồng thời xẻ ra những đường rãnh trên mình của tội nhân để "thông gió."

"Hoặc tất cả địa ngục chỉ đập ngực, lưng." Lại tất cả địa ngục, vào đó tội nhân chỉ bị đánh đằng trước ngực hoặc sau lưng.

"Hoặc có địa ngục chỉ đốt tay, chân." Lại có địa ngục, trong đó chỉ đốt tay hoặc đốt chân của tội nhân.

"Hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn." Lại tất cả địa ngục, trong đó có loài rắn bằng sắt quấn xung quanh người của tội nhân. Loài rắn sắt này là một loại trùng tất cả rất nhiều miệng—toàn thân nó đều lởm chởm những loại miệng. Mỗi mẫu miệng trên bản thân rắn lại tất cả thể nhả ra một bé rắn nhỏ, và mỗi bé đều tất cả mười hai chiếc miệng sắt. Những con rắn nhỏ này chui qua mắt của người tội để luồn lách vào trong cơ thể của người ấy, rồi lại từ phái nam căn hoặc nữ căn của người tội cơ mà chui ra. Tội nhân bị chúng cắn xé, đau đớn thống khổ đến không thể làm sao chịu nổi.

Tại sao lại phải chịu loại quả báo này? Bởi cơ hội sanh tiền, tội nhân sống hoang dâm vô độ, chơi bời trụy lạc, ko tiết chế chừng mực, do đó đến lúc đọa địa ngục thì phải gánh chịu quả báo như thế; thật là đáng sợ lắm thay!

"Hoặc gồm địa ngục xua đuổi chó sắt." Lại có địa ngục, vào đó bao gồm loài ác quỷ xua chó sắt tới cắn tội nhân.

Xem thêm: Yi Mùa 11: Bảng Ngọc Master Yi Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

"Hoặc bao gồm địa ngục toàn kéo la sắt." Lại bao gồm địa ngục, trong đó tội nhân phải kéo con la bằng sắt. ("La" thì cũng to lớn như ngựa, bao gồm lớn hơn lừa một chút.)

Kinh văn:

"Nhân Giả! Những quả báo như thế, trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ nghiệp đạo đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa; bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn tồn tại cả trăm ngàn thứ khổ sở, huống bỏ ra là nhiều ngục!

Nay tôi nương sức oai vệ thần của Ðức Phật và vì chưng Nhân Giả hỏi đến nhưng nói sơ lược như thế; nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng ko hết được!"

Lược giảng:

Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lại nói với Phổ Hiền Bồ Tát: "Thưa Nhân Giả, bậc Ðại Sĩ nhân đức! Những quả báo như thế, trong mỗi ngục tất cả trăm nghìn thứ khí cụ nghiệp đạo. Trong mỗi địa ngục đều bao gồm cả trăm nghìn vạn loại tội khí tạo nghiệp thọ báo khác nhau. Những khí cụ cần sử dụng để hành hình những tội nhân chịu quả báo ở các địa ngục đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa."

Thế nhưng, có phải thật là tất cả đồng, sắt, đá, lửa không? ko phải! Vậy là thế nào?

"Bốn thứ này là do những hành nghiệp cảm vời ra." chúng sanh hễ trồng nhân gì thì gặt quả đó, tạo nghiệp tội gì thì bao gồm quả báo tương ứng với nghiệp tội đó xuất hiện. Nếu quý vị tạo loại nghiệp đáng phải bị trừng phạt bởi khí cụ bằng đồng, thì có ngục đồng hiện ra; còn nếu tạo loại nghiệp đáng phải sử dụng khí cụ bằng sắt để trừng trị, thì quý vị phải chịu những thống khổ của ngục sắt; thậm chí cả ngục đá cùng ngục lửa cũng vậy.

"Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì vào mỗi ngục còn có cả trăm ngàn thứ khổ sở, huống đưa ra là nhiều ngục!" Giả sử muốn nói rộng ra với cặn kẽ từng chi tiết về các tội báo ở địa ngục, như tạo tội gì thì phải lãnh quả báo gì, thì vào mỗi ngục ko phải chỉ bao gồm vỏn vẹn một thứ khổ sở thôi đâu, mà lại là bao gồm đến hằng trăm, hằng ngàn, hằng vạn thứ khổ sở khác nữa. Vào một địa ngục cơ mà đã muôn vàn thứ khổ sở không thể kể xiết như thế, thì huống bỏ ra là trong nhiều địa ngục?

Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lại nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: "Nay tôi nương sức oai thần của Ðức Phật và vị Nhân Giả hỏi đến cơ mà nói sơ lược như thế; nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được! Nếu muốn giảng giải mang đến cặn kẽ thì dẫu bao gồm nói vào suốt mấy đại kiếp cũng ko thể nào nói mang lại hết được."