Stint Là Gì ? Định Nghĩa

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ shirohada.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.

quý khách hàng vẫn xem: Stint là gì

a 30-day/15-month/10-year, etc. stint Mr Rose"s career has included a 17-year stint working for M&S. They are spending money where it needs not to lớn be spent, with the result that money is stinted where it ought to lớn be spent. At the moment, it is largely a matter of chance and history whether a grazing common is stinted or not. If we succeed in doing that, we shall have sầu all the ingredients on which khổng lồ work out a later quantification and stinting programme. On recruiting we have sầu not stinted; we spkết thúc £600,000 a year in publicity on this particular matter alone. The third suggestion was the elimination of "stints," and the fourth suggestion was that something should be done khổng lồ reduce absenteeism in the mines. They saved và stinted because khổng lồ them there was a nostalgic mystique about owning their own houses. Money should not be stinted, because it is a matter on which our national interests very largely depover. Các quan điểm của những ví dụ không thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên shirohada.com.vn shirohada.com.vn hoặc của shirohada.com.vn University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.


Bạn đang xem: Stint Là Gì ? Định Nghĩa

*

*

*Xem thêm: Xbox App For Windows 10 - Download Game & Ứng Dụng Cho Windows Phone

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn shirohada.com.vn English shirohada.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Cảm Nhận Về Vài Nhân Vật Trong Hoa Thiên Cốt Sau 6 Năm Lên Sóng

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message