Span of control là gì

  -  
Tầm quản lí (tiếng Anh: Span of control) là số thuộc cấp báo cáo trực tiếp với một nhà quản lí nhất định. Để xác định tầm quản lí cần tìm hiểu các mối quan hệ cần thiết.
*

Tầm quản lí

Khái niệm

Tầm quản lí hay tầm kiểm soát hay khoảng cách kiểm soáttrong tiếng Anh được gọi làSpan of control.

Bạn đang xem: Span of control là gì

Tầm quản lí là số thuộc cấp báo cáo trực tiếp với một nhà quảnlínhất định.

Nguyên nhân có các cấp quản lí trong tổ chức là do giới hạn của tầm quản lí.Tầm quản lí rộng sẽ cần ít cấp quản lí, còn tầm quản lí hẹp dần đến nhiều cấp.

Trong tổ chức, cần phải quyết định xem mỗi nhà quản lí có thể trực tiếp kiểm soát được bao nhiêu thuộc cấp, và con số này là hết sức khác nhau đối với những tổ chức khác nhau.

Có một số lượng hạn chế các thuộc cấp mà một nhà quản lí có thể quản lí có hiệu quả, nhưng con số chính xác ở mỗi trường hợp sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào nhiều biến số.

Xác định tầm quản lí

Muốn xác định tầm quản lí phù hợp, cần tìm hiểu các mối quan hệ:

- Tầm quản lí và năng lực của các nhà quản lí có quan hệ tỉ lệ thuận. Nếu các yếu tố khác không thay đổi, nhà quản lí có năng lực cao sẽ có tầm quản lí rộng và ngược lại.

Xem thêm: Trò Chơi Trang Điểm Miễn Phí, Download Game Trang Điểm, Trang Điểm Làm Đẹp Công Chúa 4+

- Tính phức tạp của hoạt động quản lí và tầm quản lí có quan hệ tỉ lệ nghịch. Nếu công việc quản lí ổn định, không phức tạp thì tầm quản lí có thể lớn, và ngược lại nếu công việc quản lí thay đổi thường xuyên, giàu tính sáng tạo thì tầm quản lí lại nhỏ.

- Năng lực và ý thức tôn trọng, tuân thủ mệnh lệnh của cấp dưới với tầm quản lí có quan hệ tỉ lệ thuận. Thuộc cấp càng được đào tạo tốt và có ý thức cao thì càng cần ít quan hệ tác động giữa cấp trên và cấp dưới.

- Tầm quản lí và sự rõ ràng trong xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm có quan hệ tỉ lệ thuận.

Nếu một người được đào tạo tốt, thực hiện nhiệm vụ được xác định rõ ràng và có đủ quyền hạn để hoàn thành nó một cách có hiệu quả, thì sẽ không làm mất nhiều thời gian và sự chú ý của cấp trên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Tam Quốc Chí Trên 3D Game Tam Quốc Chí 3D ), Tam Quốc Chiến Chibi (Tam Quốc Vô Song 3D)

- Năng lực của hệ thống thông tin có ảnh hưởng đến tầm quản lí. Một hệ thống có khả năng cung cấp và truyền đạt thông tin cũng như quyết định một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.

(Tài liệu tham khảo: Tổchức và quản lí tổchức, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)