Số Tròn Chục Là Gì

  -  

Cách đọc số tròn chục: Em đọc số hàng chục với ghnghiền cùng với chữ “mươi” , kế bên số (10)

Cách viết số tròn chục: Em viết chữ số hàng trăm và viết vào sản phẩm đơn vị chữ số (0).

Ví dụ:

Số (70) được hiểu là “bảy mươi”

Số "Bốn mươi" được viết là (40)

Dạng 2: So sánh các số tròn chục.
Bạn đang xem: Số tròn chục là gì

Số tròn chục nào tất cả chữ số hàng chục càng béo thì cực hiếm của số đó càng bự.

Ví dụ: Điền vết tương thích vào vị trí chấm

(50.....70)

Giải:

Vì (5
Mục lục - Tân oán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
Bài 1: hầu hết hơn, thấp hơn.
Bài 2: Hình vuông, hình trụ, hình tam giác.
Bài 3: Các tiên phong hàng đầu, 2, 3
Bài 4: Các hàng đầu, 2, 3, 4, 5.
Bài 5: Bé rộng. Lớn rộng. Bằng. Dấu ; =
Bài 6: Số 6
Bài 7: Số 7
Bài 8: Số 8
Bài 9: Số 9
Bài 10: Số 0
Bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP.. CỘNG, PHÉPhường TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Bài 1: Phnghiền cùng vào phạm vi 3
Bài 2: Phnghiền cùng vào phạm vi 4
Bài 3: Phép cùng vào phạm vi 5
Bài 4: Số 0 trong phnghiền cùng
Bài 5: Phép trừ trong phạm vi 3
Bài 6: Phnghiền trừ vào phạm vi 4
Bài 7: Phép trừ trong phạm vi 5
Bài 8: Số 0 trong phxay trừ
Bài 9: Phép cộng vào phạm vi 6
Bài 10: Phnghiền trừ các số trong phạm vi 6
Bài 11: Phnghiền cùng vào phạm vi 7
Bài 12: Phnghiền trừ trong phạm vi 7
Bài 13: Phép cộng vào phạm vi 8
Bài 14: Phnghiền trừ vào phạm vi 8
Bài 15: Phép cộng vào phạm vi 9
Bài 16: Phnghiền trừ vào phạm vi 9
Bài 17: Phxay cộng vào phạm vi 10


Xem thêm: Cách Lên Đồ Xin Zhao Ap - Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Xin Zhao Rừng

Bài 18: Phnghiền trừ vào phạm vi 10
Bài 19: Bảng cùng với bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
Bài 1: Điểm. Đoạn trực tiếp
Bài 2: Độ nhiều năm đoạn thẳng - Thực hành đo độ nhiều năm đoạn trực tiếp
Bài 3: Một chục. Tia số
Bài 4: Mười một, mười nhị
Bài 5: Mười ba, mười tư, mười lăm
Bài 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Bài 7: Hai mươi. Hai chục
Bài 8: Phép cộng dạng 14 + 3
Bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
Bài 10: Phxay trừ dạng 17 - 7
Bài 11: Bài toán tất cả lời văn uống. Giải bài toán thù tất cả lời văn
Bài 12: Xăng-ti-mét. Đo độ nhiều năm. Vẽ đoạn trực tiếp tất cả độ nhiều năm đến trước.
Bài 13: Các số tròn chục
Bài 14: Cộng các số tròn chục
Bài 15: Trừ những số tròn chục
Bài 16: Điểm sống trong, điểm ngơi nghỉ kế bên của một hình.
Bài 17: Các số tất cả hai chữ số
Bài 18: So sánh những số có hai chữ số
Bài 19: Bảng các số từ là 1 đến 100
Bài 20: Giải toán gồm lời vnạp năng lượng (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP. TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
Bài 1: Phxay cùng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài 2: Phxay trừ vào phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
Bài 3: Các ngày trong tuần lễ
Bài 4: Công, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100
Bài 5: Đồng hồ. Thời gian
Bài 6: Ôn tập: Các số mang đến 10
Bài 7: Ôn tập: Các số cho 100


Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Các Bản Windows 7 Ultimate Là Gì Khác Biệt

*

*

Học tân oán trực con đường, kiếm tìm kiếm tài liệu tân oán cùng share kiến thức và kỹ năng tân oán học tập.