Ràng Buộc Toàn Vẹn Là Gì

  -  

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN1. RBTV, các yếu tố của RBTV2. Phân một số loại ràng buộc toàn vẹnRàng buộc toàn diện (RBTV) là một trong những quy tắc địnhnghĩa trên một (hay nhiều) quan hệ bởi môi trườngứng dụng quy định. Đó chính là quy tắc để đảm bảotính đồng hóa của dữ liệu trong CSDL. từng RBTV được định nghĩa bởi một thuật toántrong CSDL.
Bạn đang xem: Ràng buộc toàn vẹn là gì

*
41 trang | phân chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 0
*Xem thêm: Thuốc Ức Chế Thụ Thể Angiotensin Là Gì ? Angiotensin Ii Là Gì

Bạn đang xem trước đôi mươi trang tài liệu Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: buộc ràng toàn vẹn, giúp xem tài liệu hoàn hảo bạn click vào nút download ở trên


Xem thêm: 21 Món Cua Lột Làm Món Gì Ngon Từ Cua Lột, Cua Lột Chiên Giòn

1RÀNG BUỘC TOÀN VẸN1. RBTV, những yếu tố của RBTV2. Phân các loại ràng buộc toàn vẹn21. RBTV, các yếu tố của RBTV1.1. Định nghĩa1.2. Những yếu tố của RBTV31.1. Định nghĩa Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) là một trong quy tắc quan niệm trên một (hay nhiều) quan hệ do môi trường ứng dụng quy định. Đó đó là quy tắc để bảo vệ tính đồng điệu của dữ liệu trong CSDL. mỗi RBTV được định nghĩa bởi một thuật toán trong CSDL. 41.1. Định nghĩa Ví dụ R1 : mỗi lớp học có một mã số duy nhất để phân biệt với tất cả lớp học tập khác.  R2 : từng lớp học buộc phải thuộc một KHOA của trường.  R3 : Mỗi học viên có 1 mã số riêng biệt, không trùng với các học viên khác.  R4 : Mỗi học tập viên đề xuất đăng ký vào trong 1 lớp của trường. 51.1. Định nghĩa Khóa nội, Khóa ngoại, NOT NULL ... Là hầu hết RBTV về miền giá chỉ trị của các thuộc tính.  trong thực tế, tất cả các RBTV của một CSDL bắt buộc được phát hiện không thiếu  trong một CSDL, RBTV được xem như một lao lý để diễn tả ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu đó.  trong suốt quy trình khai thác CSDL, những RBTV đều cần được thỏa mãn nhu cầu ở ngẫu nhiên thời điểm nào6Phương pháp đánh giá RBTV Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu có các cơ chế tự động kiểm tra những RBTV về miền cực hiếm của Khóa nội, Khóa ngoại, NOT NULL qua khai báo cấu trúc các bảng trải qua những giấy tờ thủ tục kiểm tra cùng xử lý phạm luật RBTV do những người phân tích - xây cất cài đặt7Thời điểm chất vấn RBTV soát sổ ngay khi thực hiện 1 thao tác update CSDL (thêm, sửa, xóa). Thao tác update chỉ được coi là hợp lệ nếu như nó không vi phạm bất kể một RBTV nào.  kiểm tra định kỳ hay chợt xuất. Đối với phần đông trường hợp vi phạm luật RBTV, hệ thống sẽ bao hàm xử lý đam mê hợp.81.2. Các yếu tố của RBTV Điều kiện: tức là nội dung của RBTV, từ bỏ đó khẳng định cách biểu diễn.  Bối cảnh xẩy ra RBTV: bên trên một hay các quan hệ, ví dụ trên những quan hệ nào.  Tầm ảnh hưởng của RBTV: kỹ năng tính toàn vẹn dữ liệu bị vi phạm luật  hành động cần phải có khi phân phát hiện tất cả RBTV bị vi phạm. 91.2. Những yếu tố của RBTV Điều kiện của RBTV: Điều kiện của RBTV là sự việc mô tả, cùng biểu diễn hiệ tượng nội dung của nó, hoàn toàn có thể được màn trình diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, thuật giải (bằng mã trả - Pseudo Code, ngôn từ tựa Pascal), ngữ điệu đại số tập hợp, đại số dục tình hoặc bởi các phụ thuộc vào hàm 101.2. Những yếu tố của RBTV Điều khiếu nại của RBTV – Ví dụ: cho một CSDL cai quản hóa đơn bán hàng gồm những bảng sau:  HÓAĐƠN (Số-hóa-đơn, Số-mặt-hàng, Tổng-trị-giá).  DM_HÀNG (Mã-hàng, Tên-hàng, Đơn-vị-tính).  CHITIẾT-HĐ (Số-hóa-đơn, Mã-hàng, Số-lượng-đặt, Đơn-giá, Trị-giá). 111.2. Những yếu tố của RBTV Điều khiếu nại của RBTV – Ví dụ: R1 :“Mỗi hóa đơn có một Số hóa đối chọi riêng biệt, không trùng với hóa đơn khác”:  hđ1, hđ2  HÓAĐƠN, hđ1  hđ2  hđ1.Số-hóa-đơn  hđ2. Số-hóa-đơn.  R2 : “Số-mặt-hàng = số cỗ của CHITIẾT_HĐ gồm cùng Số-hóa-đơn”:  hđ  HÓAĐƠN thì: hđ.Số-mặt-hàng = COUNT (cthđ  CHITIẾT_HĐ, cthđ.Số-hóa-đơn = hđ.Số-hóa-đơn)121.2. Các yếu tố của RBTV Điều khiếu nại của RBTV – Ví dụ: R3 : “Tổng những trị giá chỉ của các món đồ trong CHITIẾT_HĐ bao gồm cùng Số-hóa-đơn phải bởi Tổng-trị-giá ghi trong HÓAĐƠN”:  hđ  HÓAĐƠN thì: hđ.Tổng-trị-giá = SUM (cthđ.Trị-giá) đối với các cthđ  CHITIẾT_HĐ làm thế nào cho : cthđ. Số-hóa-đơn= hđ. Số-hóa-đơn. 131.2. Những yếu tố của RBTV Điều kiện của RBTV – Ví dụ: R4 : “Mỗi bộ của CHITIẾT_HĐ phải tất cả mã mặt hàng thuộc về danh mục hàng”: CHITIẾT_HĐ  DM_HÀNG cthđ  CHITIẾT_HĐ,  hh  DM_HÀNG, sao cho: cthđ.Mã-hàng=hh.Mã-hàng. 141.2. Các yếu tố của RBTV toàn cảnh của RBTV: Bối cảnh hoàn toàn có thể định nghĩa trên một quan lại hệ đại lý hay các quan hệ cơ sở. Đó là hồ hết quan hệ mà lại RBTV được vận dụng trên đó 151.2. Các yếu tố của RBTV toàn cảnh của RBTV – ví dụ: Trong ví dụ trên, bối cảnh của các ràng buộc toàn vẹn như sau R1 :chỉ là 1 trong những quan hệ HÓAĐƠN R2 : 2 quan hệ giới tính HÓAĐƠN cùng CHITIẾT_HĐ;  R3 : 2 quan hệ HÓAĐƠN cùng CHITIẾT_HĐ;  R4 : 2 quan hệ tình dục CHITIẾT_HĐ với DM_HÀNG. 161.2. Các yếu tố của RBTV Tầm ảnh hưởng của RBTV: Một RBTV có thể liên quan đến một số trong những quan hệ, còn chỉ khi tất cả thao tác update (Thêm, Sửa, Xóa) new có nguy hại dẫn đến vi phạm RBTV, đo đó cần khẳng định rõ thao tác nào dẫn mang đến việc rất cần được kiểm tra RBTV. 171.2. Những yếu tố của RBTV Tầm ảnh hưởng của RBTV: Trong quá trình phân tích, kiến thiết một CSDL, tín đồ phân tích phải lập bảng khẳng định tầm ảnh hưởng cho mỗi ràng buộc toàn vẹn nhằm xác định khi nào thì phải thực hiện kiểm tra các ràng buộc toàn diện đó 181.2. Các yếu tố của RBTV Bảng Tầm hình ảnh hưởng: Bảng tầm ảnh hưởng gồm 4 cột: cột 1 chứa tên những bảng liên quan tới RBTV; 3 cột tiếp theo là làm việc Thêm / Sửa / Xóa 1 cỗ giá trị  trường hợp RBTV có nguy cơ bị vi phạm thì trên ô đó người ta khắc ghi bằng dấu cộng (+), và hoàn toàn có thể chỉ rõ thêm các thuộc tính nào giả dụ được update mới dẫn đến phạm luật RBTV bằng phương pháp liệt kê bọn chúng dưới lốt (+). 191.2. Những yếu tố của RBTV Bảng Tầm tác động (tt): giả dụ RBTV không có nguy cơ bị vi phạm luật khi update CSDL thì ghi lại trừ (-) Nếu không trở nên vi phạm vì không được phép sửa thay đổi thì cam kết hiệu là trừ với vết sao ( -(*) ). 201.2. Các yếu tố của RBTV Tầm ảnh hưởng của RBTV – ví dụ:Bảng tầm ảnh hưởng của R1 quan liêu heä Theâm Söûa XoùaHOÙAÑÔN + - (*) (Soá-hoùa-ñôn) -Bảng tầm tác động của R2 quan lại heä Theâm Söûa XoùaHOÙAÑÔN CHITIEÁT_HÑ++ + (Soá-maët-haøng)+ lần trước:kq KQUẢ-THINếu kq.Lần-thi = 1 thì 0  kq.Điểm  10 hoặc: giả dụ kq.Lần thi > 1 thì kq’ KQUẢ-THI làm sao để cho kq’.Lần-thi = kq.Lần-thi - 1 và kq.Điểm  kq’.Điểm 322.Phân loại ràng buộc toàn vẹnRBTV về phụ thuộc vào – tồn tại RBTV về nhờ vào tồn tại nói một cách khác là phụ trực thuộc về khóa ngoại. Đây là một số loại RBTV phổ cập trong các CSDL.  bộ giá trị của tình dục này được thêm vào một cách hòa hợp lệ nếu tồn trên một bạn dạng ghi khớp ứng của 1 quan hệ nam nữ khác.  phụ thuộc tồn tại xẩy ra nếu có một trong những hai trường đúng theo sau:  có sự hiện diện của khóa ngoại.  tất cả sự lồng khóa giữa các quan hệ. 332.Phân các loại ràng buộc toàn vẹnRBTV về phụ thuộc vào – tồn tại Ví dụ: từng sinh viên cần thuộc 1 lớp từng lớp cần thuộc 1 khoa từng Điểm phải của 1 sinh viên, 1 môn Mỗi nhân viên phải trực thuộc 1 phòng từng Mã-hàng trong Chitiết-HĐ yêu cầu tồn trên trong quan hệ giới tính Hàng-hóa mỗi Số-hóa-đơn trong Chitiết-HĐ phải tồn tại trong quan hệ giới tính Hóa-Đơn342.Phân loại ràng buộc toàn vẹnRBTV liên trực thuộc tính – tương quan hệ:Một thuộc tính trong một quan hệ này còn có mối liên hệ với 1thuộc tính trong một quan hệ khác.Ví dụ: Ngày ship hàng phải sau ngày đặtHóađơn.Ngày-giao >= Đặthàng. Ngày-đặt Trưởng phòng nên từ 40 tuổi trở lênYear(NgayNhChuc) – Year(Ngsinh) >= 40352.Phân loại ràng buộc toàn vẹnRBTV liên cỗ – tương quan hệ:Một nằm trong tính của quan tiền hệ này còn có mối liên hệ với những bộcủa 1 quan hệ khác.Ví dụ: từng giáo viên yêu cầu dạy ít nhất 1 lớp Hóađơn.Sốmặthàng = số bộ của Chitiết-HĐ bao gồm cùngsố hóa đơn từng phiếu mượn chỉ được mượn buổi tối đa 3 quyển sách.362.Phân nhiều loại ràng buộc toàn vẹnRBTV do tất cả chu trình Biểu diễn cấu tạo CSDL bên dưới dạng đồ gia dụng thị như sau: mỗi nút của đồ dùng thị màn trình diễn 1 dục tình hoặc 1 trực thuộc tính.  dục tình được biểu diễn bằng nút tròn trắng () ở trong tính được trình diễn bởi một nút tròn đen bé dại hơn ().  những nút được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc ở trong tính. Nằm trong tính thuộc một tình dục được trình diễn bởi một cung nối thân nút tròn trắng cùng nút tròn đen đó.372.Phân loại ràng buộc toàn vẹnRBTV do bao gồm chu trìnhNếu trên thứ thị, ta thấy xuất hiện thêm 1 đường khép kín thì tanói rằng trong lược thiết bị CSDL gồm sự hiện hữu củachu trình.Sự hiện hữu này làm nảy sinh một vấn đề mới: Xác địnhkhả năng bảo đảm tính đồng hóa của dữ liệu, đó làmột RBTV, vì sự hiện diện của chu trình.382.Phân loại ràng buộc toàn vẹnRBTV do có chu trìnhVí dụ: quận 1 (Mã-nhân-viên, Mã-phòng)  q2 (Mã-phòng, Mã-đề-án)  q3 (Mã-đề-án, Tên-đề-án)  quận 4 (Mã-đề-án, Mã-nhân-viên)392.Phân một số loại ràng buộc toàn vẹn đưa thiết 1: với tân từ sau:Mỗi nhân viên cấp dưới được cắt cử vào tất cả các đề án bởi vì phòng đó phụ trách. 2 tuyến phố mang ý nghĩa giống nhau. Đường dài hơn Q1 kết nối với q2 (ký hiệu là q1 I>Tài liệu liên quan