Presented By Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện tại diệnlớn be present at...

Bạn đang xem: Presented by là gì

: xuất hiện ngơi nghỉ...to be present lớn the mind: hiện ra trong trí bây giờ, hiện thời, bây giờ, nay, nàypresent boundaries: đường rỡ giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn từ học) hiện nay tạipresent tense: thời hiện nay tại (tự cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị, sẵn sàng góp đỡa very present help in trouble: sự giúp sức rất là chuẩn bị sẵn sàng trong những lúc hồi hộp cạnh tranh khăn danh từ hiện tại, hiện nay, bây giờ, bây chừ, bây giờ, bây giờat present: bây giờ, hiện thời, thời điểm nàyfor the present: vào từ bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tư liệu này, tứ liệu nàyby these presents: vị phần lớn tư liệu này (ngôn từ học) thời hiện nay tại danh từ qua biếu, trang bị tặng ngay, khuyến mãi phẩmto lớn make somebody a present of something: biếu ai vật gì, tặng kèm ai chiếc gì danh từ tư thế giơ súng ngắm tư cố bồng súng chào nước ngoài đụng từ đưa ra, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường thích hợp này lộ ra một vài cực nhọc khăn chuyển, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưlớn present a petition: chuyển một bản con kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bộc bạch, trình diễn, biểu thịto present the question very cleary: trình diễn sự việc một biện pháp rất rõ ràng biểu diễn (một vsinh hoạt kịch); mang đến (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, biểu hiện rato lớn present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra vào phoán đoán tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết loài kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được đưa vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để thống trị xđọng đạo) biếu Tặng Ngay (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàolớn present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Game Hôn Lén Trong Nhà Tắm #2, Hôn Nhau Với Bạn Gái Trong Nhà Tắm #2

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative sầu of a country, etc.

Xem thêm: Đại Học Luật Hà Nội, Điểm Chuẩn 2018, Điểm Chuẩn Đh Luật Hà Nội Năm 2018

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant h& over offer submit tenderant.: absent future past