Phòng chống tệ nạn xã hội là gì

  -  
*

Trang chủ ra mắt cỗ máy tổ chức những phòng trình độ chuyên môn chống Phòng, kháng tệ nạn xóm hội
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

Là phòng nhiệm vụ thuộc Sở, có công dụng tham mưu giúp chỉ đạo Sở thực hiện thống trị nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện trường đoản cú nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị tải bán trên địa phận tỉnh.

Bạn đang xem: Phòng chống tệ nạn xã hội là gì

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu, trình lãnh đạo Sở

- Dự thảo trình ủy ban nhân dân tỉnh, quản trị UBND tỉnh phê duyệt những quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đơn vị nước về phòng, kháng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện từ bỏ nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; cung cấp nạn nhân bị cài đặt bán theo phương tiện của pháp luật; những văn bản chỉ đạo, điều hành và quản lý thuộc nghành nghề dịch vụ được phân công;

- Chương trình, planer hằng tháng, quý, năm với giai đoạn; văn bản chỉ đạo, lý giải việc tiến hành các quy định của phòng nước, của bộ LĐTBXH về phòng, kháng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện trường đoản cú nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị download bán theo điều khoản của pháp luật;

- Kế hoạch soát sổ hằng năm, bỗng nhiên xuất của Đội bình chọn liên ngành về phòng, phòng tệ nàn mại dâm tỉnh;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, phòng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện từ nguyện, quản lý sau cai nghiện; cung cấp nạn nhân bị tải bán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo cơ chế của luật pháp và phân công, phân cấp cho hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh.

2.2. Chỉ dẫn và tổ chức tiến hành các công cụ của luật pháp về phòng, kháng tệ nạn thôn hội

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan sở tại về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nàn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn siêng môn, nghiệp vụ, tổ chức thống trị đối với các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, các đại lý cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở làm chủ sau cai nghiện ma túy, cơ sở cung ứng nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật;

- Phối phù hợp với các sở, ngành bao gồm liên quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm cảm nhằm phát hiện, chống chọi triệt phá cùng phòng ngừa tệ nàn mại dâm.

2.3. Tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục lao lý về phòng, kháng mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện trường đoản cú nguyện, cai quản sau cai nghiện ma túy, cung ứng nạn nhân bị mua bán theo lao lý của pháp luật.

Xem thêm: Cách Tải Và Chơi Game Avatar 250 Hd Trên Máy Tính, Pc Online Mới Nhất

2.4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nàn nhân bị mua bán đối với các Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện, những cơ sở cai nghiện ma tuý, các cơ sở giúp sức xã hội trên địa phận tỉnh và chức danh trình độ chuyên môn thuộc UBND các xã, phường, thị trấn.

2.5. Tiến hành chức năng làm chủ nhà nước đối với những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính tập thể, tài chính tư nhân, các hội và các tổ chức phi bao gồm phủ chuyển động trong nghành phòng, phòng mại dâm; cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị thiết lập bán trên địa phận tỉnh.

2.6. Nghiên cứu, ứng dụng hiện đại khoa học tập - kỹ thuật với công nghệ; xây dựng các đại lý dữ liệu, hệ thống thông tin, giữ trữ giao hàng công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nhiệm vụ về nghành được giao.

Xem thêm: Trên Núi Himalaya Có Hiện Tượng Gì Đáng Chú Ý, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 8

2.7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất với kịp thời tổng hợp review các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh theo quy định.