Phi Quân Sự Là Gì

  -  

"Khu phi quân sự" được hiểu như sau:

Khu vực mà tại đó các bên tham chiến cùng nhau thỏa thuận và cam kết không tiến hành các hoạt động vũ trang hoặc thiết lập, duy trì các căn cứ quân đội, các công trình, công sự chiến đấu, do thám, các căn cứ hậu cần phục vụ chiến đấu.

Bạn đang xem: Phi quân sự là gì

Khu phi quân sự được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia hay giữa các lực lượng đối lập thuộc một quốc gia trong một khu vực địa lý nhất định. Khu phi quân sự có thể là một khu vực địa giới, một vùng không phận hoặc hải phận nhất định. Mỗi khu phi quân sự có quy chế đặc biệt do các bên thỏa thuận. Các thỏa thuận, cam kết về thiết lập khu phi quân sự và các chế định kèm theo nhằm bảo đảm trách nhiệm của các bên trong việc duy trì khu phi quân sự thường được thông qua dưới các hình thức hiệp định, hiệp ước hay các tuyên bố chung do các bên liên quan cùng tham gia thỏa thuận, ký kết. Theo đó, các bên có trách nhiệm không tiến hành các hoạt động vũ trang, triển khai vũ trang, không sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hay thiết lập, duy trì các căn cứ quân sự, các căn cứ hậu cần phục vụ chiến đấu. Ngoài ra, mỗi bên có quyền yêu cầu bên còn lại chấm dứt hoạt động vũ trang, hoạt động quân sự hay chấm dứt việc duy trì các căn cứ quân sự, căn cứ hậu cần phục vụ chiến đấu. Các bên tham gia còn có trách nhiệm cùng nhau đảm bảo không cho các lực lượng bên ngoài tiến hành các hoạt động quân sự trên phạm vi khu vực đã cam kết, thỏa thuận.

Trong khu phi quân sự, nếu là địa bàn có người dân định cư, sinh sống hợp pháp, các bên có trách nhiệm đảm bảo sự bình an cho cuộc sống của người dân theo các thông lệ và quy định của luật quốc tế: các hoạt động dân sự vẫn được các bên cam kết đảm bảo. Khi không cần thiết phải duy trì khu phi quân sự, các bên có thể thỏa thuận hoặc đơn phương chấm dứt hiệu lực của hiệp định, hiệp ước hay tuyên bố chung về khu phi quân sự đã thỏa thuận hay ký kết.

Xem thêm: Tải Ch Play Cho Galaxy Y Miễn Phí, Điện Thoại Samsung Galaxy Y S5360

Trên lãnh thổ Việt Nam từng tồn tại khu phi quân sự theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954. Theo đó, Việt Nam và Pháp thỏa thuận lấy hai bờ Bắc - Nam sông Bến Hải, mỗi bên có chiều rộng 5 kilômét kể từ bờ sông trở vào, chạy dài từ cửa biển Tùng Luật ra phía Đông cho đến điểm tiếp giáp đường ranh giới lãnh hải Việt Nam và lên đến phía Tây cho đến điểm tiếp giáp đường biên giới Việt - Lào làm khu phi quân sự để cách ly quân đội của hai bên đối địch là quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Liên hiệp Pháp. Hiệp định được thực thi và khu phi quân sự được duy trì trong một thời gian nhất định theo đúng nguyên tắc của Quy chế khu phi quân sự và thông lệ quốc tế. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam thời kỳ 1961- 1973, Mỹ đã chà đạp lên Quy chế khu phi quân sự được thành lập theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954, phá vỡ quy chế khu phi quân sự. Do đó, khu phi quân sự không còn được duy trì theo các điều khoản mà các bên đã tham gia ký kết tại Hiệp định Giơnevơ.

Xem thêm: Cách Làm Thạch Đen Làm Bằng Gì, Thạch Đen Cao Bằng Mua Ở Đâu

Hiện nay, trên thế giới đã hình thành nhiều khu phi quân sự do các quốc gia hay lực lượng đối lập trong một quốc gia thỏa thuận. Sự ra đời và duy trì các khu phi quân sự là một trong những nội dung chủ yếu góp phần hạn chế các tranh chấp quân sự, tranh chấp vũ trang đối với các vấn đề về lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia trong quan hệ đối ngoại cũng như trong nội bộ từng quốc gia, dân tộc.