HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOÀNG KIM VÕ LÂM 1

  -  
*

- Nhiệm vụ chính tuyến đường được trao từ bỏ Long Ngũ nghỉ ngơi các buôn bản, msống túi đựng tlỗi reviews của Long Ngũ, vẫn nhận thấy thỏng reviews của Long Ngũ cho các NPC của 3 phe cùng tlỗi gửi cho mình, hãy tham khảo thỏng Long Ngũ gửi cho chính mình. Nhiệm vụ bao gồm tuyến bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập với Tà phái ban đầu từ cấp đôi mươi là có thể có tác dụng . Có thể triển khai cả 3 nhiều loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- Có thể tiến hành bởi hệ thống làm trách nhiệm nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp mặt Lý Mạc Sầu (182,198) hội thoại.

- Sau khi hội thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

- Sau lúc vượt qua Mạc Sầu, quay về chạm chán Mạc Sầu làm việc trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thủ Đô chạm chán Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) vượt qua Mãnh Phàm (192,207).

- Sau Khi hủy diệt Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu chạm chán Hạ Vô Tlỗi (212,195) hội thoại.

- Sau kia mang đến Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương thơm tô -> Điểm thương thơm đụng -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau lúc vượt qua Tả Đao Hiệp trở lại giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm kiếm gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187) hội thoại.

- Sau kia mang lại Hưởng Thủy Động (Thủ Đô Hà Nội -> Tkhô nóng Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) tiến công Oán Độc (264,207).

- Sau Khi tiêu diệt Oán Độc trở lại gặp mặt Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương vượt mặt Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần túng thiếu tmùi hương nhân trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (làm việc những xã ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm trách nhiệm cấp cho trăng tròn -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP.. CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp trăng tròn.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đi cho La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172).

- Sau lúc tàn phá Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh chạm mặt Phó Nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia cho Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện tại Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện tại Trượng quay về gặp mặt Phó Nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia cho Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) chạm chán Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp kia mang lại Kinch Hoàng Động (Thủ Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinch Hoàng Động) thịt Từ Tự Lực (181,214).

- Sau Lúc tàn phá Từ Tự Lực trở lại Thuý Yên Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinc chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp gỡ Thuyền phu -> đi mang đến Thiên Vương Đảo) chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (bên trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau khi vượt mặt Độc Tiếu Tẩu quay về chạm chán Phó Nam Băng xong nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau kia cho Thiếu Lâm Tự (Biện Kinc -> Thiếu Lâm Tự) chạm chán Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp mang đến ra đi cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư trở lại gặp gỡ Phó Nam Băng.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở các xóm ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn có tác dụng trách nhiệm cung cấp 20 -> Hoàn thành trách nhiệm.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta mang đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinch -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- Sau đó đi mang đến Lâm An gặp gỡ Thái Công Công (203,200) rước Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái cthổ địa dựa vào các bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh sống Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau Khi đem được Kim Phật quay về chạm chán Thái Công Công.

- Tiếp mang lại về gặp gỡ Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu chạm mặt Tiêu sư (199,194) hội thoại.

- Sau kia đi cho Tkhô cứng Thành Sơn (Thành Đô -> Tkhô nóng Thành Sơn) tiến công Hạ Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- Sau đó với theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) nghỉ ngơi Long Tuyền Thôn.

- Lên đường cho Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) chạm mặt Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thỏng.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phụ Mẫu Điện các bạn gặp mặt Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tàn phá Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau lúc vượt mặt Tiếu Vô Thường lấy được địa thiết bị quay trở lại Võ Đang giao đến Đào Thạc Môn.

- Tiếp đến về chạm chán Phó Lôi Tlỗi.

- Sau kia đi mang đến Biện Kinh chạm chán Nlỗi Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch chạm chán Nlỗi Ngọc (210,196).

- Sau đó mang lại chạm mặt Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinch.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau lúc khử đạo tặc Lục Phi quay về chạm chán Trần Tam Bảo nghỉ ngơi Biện Kinch (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 tấn công tướng tá Kyên ổn Đồ Đan (211,189).

- Sau kia mang đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinch -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái tuyệt cần mọi được ->Tầng máy 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm mặt Đoan Mộc Thanh hao (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh khô (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linc Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linch Cốc Động ) đánh Anh hùng phòng Kim Liêu Định (193,196).

- Sau lúc vượt mặt Anh hùng chống Klặng Liêu Định trở lại Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Tkhô giòn..

- Về gặp mặt Long Ngũ (sống những làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ước ao làm nhiệm vụ cấp cho 20 -> Hoàn thành trọng trách.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Tiền Ngôi Sao Thời Trang, Hướng Dẫn Cách Nạp Kim

Các thắc mắc tương quan đến shirohada.com.vn shirohada.com.vnVn, quý thân sĩ sung sướng gửi biết tin về trang Fan Page hay liên hệ trực tiếp đến Hotline 1900988961 nhằm nhận ra sự hỗ trợ tốt nhất có thể.

Xem thêm: Mẹo Hay 3 Cách Xem Pass Wifi Trên Điện Thoại Android, Mẹo Hay 3 Cách Xem Pass Wifi Trên Android

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong số những phần thưởng sau

- Đồ Klặng Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Kinc nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ trang bị 1: Gặp Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Thương thơm Sơn => Thiên Long Tự ) chạm mặt Si Tăng (167,176) -> Ra ngoại trừ search 5 cuốn nắn Thiên Tàn Địa Kngày tiết đồ gia dụng phổ vày Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra không tính Thiên Long Tự mang được trang bị phổ quay về ( quý khách có thể chỉ việc tấn công ở 1 vị trí cũng hoàn toàn có thể rước được đầy đủ 5 cuốn) vạc hiện tại Si Tăng là mang ngay tắp lự quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.

- Nhiệm vụ vật dụng 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Chình ảnh kỹ tường -> Hoa Sơn phái) kiếm tìm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp gỡ Sầm Hùng (192,201).

- Nhiệm vụ thiết bị 3: Đi tìm kiếm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp gỡ Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ trước tiên : Gặp Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> search Hạ Lan Chi (385,324) sống Thủ Đô -> kiếm tìm Ngô Lão Thái sinh hoạt Giang Tân Thôn (432,387).

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công 50 bé Sói Xanh. Sau lúc đánh đầy đủ 50 con -> về chạm chán Ngạo Vân Tông -> search Cung A Ngưu làm việc Tương Dương (193,199).

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) nghỉ ngơi Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về gặp Cung A Ngưu-> tìm kiếm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ trước tiên : Ngạo Vân Tông đòi hỏi các bạn đi tmê mẩn gia Lôi Đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu test mức độ, chúng ta mang lại chạm chán Công Binh Tử sinh sống những thành này báo danh thử mức độ ( lập team cùng với địch thủ nữa để vào đấu .

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau Lúc chiến thắng lôi đài quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> mang đến Dương Châu chạm mặt Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy cho đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần tiếp nữa chứng minh khả năng. Hắn tiến công cược rằng các bạn sẽ thiết yếu nào tìm được Du Sương Tân nhưng trường hợp có tìm được thì cũng quan yếu vượt qua được hắn.

- Nhiệm vụ thứ 3 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho thấy thêm Du Sương Tân nghỉ ngơi Thủ Đô (421,304), đánh bại Du Sương Tân trở lại gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Hỗn Hỗn -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống klặng chiêu thỏng cài sinh sống Tiệp Tạp Hóa các tỉnh thành hoặc mang lại Tương Dương -> Chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến ngôi trường Tống kim), vào mặt trận (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về chạm chán Hỗn Hỗn.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Hỗn Hỗn hỏi các bạn một vài câu hỏi về mặt trận Tống Kyên ổn. Bạn vấn đáp đúng chuẩn -> nhấp vào Hỗn lếu 1 lần nữa để nhận thưởng.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Đến Lâm An tàn phá thần túng bấn trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Đến Lâm An chạm mặt Liễu Nam Vân (171,190)-> cho Dương Châu gặp Giang Nhất Tiêu (204,192) -> mang đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 con nhím.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Giang Nhất Tiêu lại bảo bạn mang lại gặp Lạc Tkhô nóng Thu sinh hoạt Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê sống sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói trường hợp hạ được bang chủ Lộ Trường Thiên (250,179) sinh hoạt ngoại thành Dương Châu đang xoá nợ mang lại Lạc Tkhô nóng Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên trở lại gặp gỡ bảo kê xoá nợ cho Lạc Tkhô hanh Thu.

- Nhiệm vụ thiết bị 3 : Quay về chạm chán Lạc Tkhô giòn Thu, Lạc Tkhô nóng Thu cho thấy thêm bảo tìm hiện nay đang bị các nhân đồ vật võ lâm tnhãi con chiếm sống ngoài thành phố, hãy đi lấy bảo tìm về. Bạn ra ngoài thành phố Dương Châu mang đến toạ độ (173/212) đánh nhân đồ võ lâm. Quay về chuyển bảo kiếm đến Lạc Tkhô nóng Thu, bảo kiếm này là trả nhưng lại chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Gặp Liễu Nam Vân -> mang đến Phượng Tường chạm chán công ty tiêu cục Song Ưng (193,199) -> mang đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) nghỉ ngơi Phượng Tường chấm dứt nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Tại Thủ Đô gặp mặt Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tấn công 50 con khỉ xám .Sau Lúc mang đủ óc khỉ, chúng ta trở lại gặp Hạ Lão chấm dứt trọng trách.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tiến công 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Nlỗi Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi chiến hạ đàn bọn chúng trở lại nơi Hà Lão Bản -> cho tới gặp mặt Liễu Nam Vân dứt trách nhiệm.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ trước tiên : Liễu Nam Vân tận hưởng các bạn đi test sức sinh sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (quý khách đến các thành này thuộc với 1 bạn chơi khác PT, công ty PT gặp mặt Công Binh Tử nhằm xin tham gia lôi đài).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau Khi chiến thắng trở lại gặp gỡ Liễu Nam Vân -> đi tiến công Lôi đài một đợt nữa.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> cho Thủ Đô Hà Nội đoạt được Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An search Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Liễu Nam Vân đề nghị các bạn tsi gia Tống Klặng (Sử dụng Tống kyên chiêu tlỗi download sống Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Klặng hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim) đánh mang 200 điểm tích luỹ (Đây là trách nhiệm trung lập phải chúng ta cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau Khi thành công nghỉ ngơi mặt trận quay về gặp mặt Liễu Nam Vân, ông ấy sẽ hỏi bạn 12 câu hỏi về mặt trận Tống Kyên.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho thấy thêm Long Truy Vũ-> đến Đại Lý search Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khoản thời gian thành công trở lại kiếm tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Vân Nhi bảo các bạn mang lại Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinch chạm chán Thác Bạt Hoài Xulặng (209,190) nhằm học hỏi và giao lưu. Hoài Xuim nhờ vào chúng ta mang đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đủ 50 con trở lại chạm mặt Hoài Xuyên chấm dứt trọng trách .

- Nhiệm vụ thứ hai : Hoài Xulặng từng trải các bạn đi tìm Trâu Trường Cửu nghỉ ngơi Thủ Đô (392,318).

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Đến Thẩm Phong sinh sống Dương Châu (210,192), tại đây các bạn phát hiện tại Thẩm Phong là một trong những binh sỹ Tống triều giả trang, ngay lập tức nhanh chóng một trận kịch chiến diễn ra (giả dụ bị Thẩm Phong giết thịt thì hoàn toàn có thể tìm kiếm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), vượt mặt hắn rồi trở lại gặp Thác BạcHoài Xuyên sinh hoạt Biện Kinch cung cấp thông tin, dứt trọng trách.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Đến tìm Thác Bạt Hoài Xuyên ổn, ông ta nhờ vào các bạn mang đến Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền xóm -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết 50 nhỏ Sói tiến thưởng, sau khi giết thịt được 50 nhỏ sói đá quý về gặp mặt Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xulặng bảo bạn đên vị trí Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh hoạt Tương Dương -> quay về Thác Bội nghĩa Hoài Xuyên ổn.

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Hoài Xulặng bảo chúng ta đên nơi Tuý Hán ngơi nghỉ Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinch hiện tại nghỉ ngơi Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinc quay về chạm chán Hoài Xuyên phục mệnh cùng thừa nhận phần thưởng hoàng klặng <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm sau đó rỉ tai tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhận nhẫn hoàng kyên.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Thác Bạc Tình Hoài Xuyên ổn bảo chúng ta mang đến chỗ Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ở Tương Dương khảo sát thực hư -> tham mê gia Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về chạm mặt Uẩn Cổ -> gặp mặt Hoài Xulặng -> tấn công chiến thắng lôi đài 1 đợt tiếp nhữa.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Về gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xulặng -> cho Tương Dương hạ cạnh bên Nguyễn Minch Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minc Viễn trở lại chạm mặt Hoài Xuyên kết thúc trách nhiệm.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Bạn thấy mình chưa lập được không ít chiến công đề nghị ao ước tsi mê gia Chiến trường Tống Kyên ổn lấy 200 điểm tích luỹ. ( Quý khách hàng theo Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau lúc từ chiến trường trở lại Thac Bac -> đến Thác Tệ Bạc Hoài Xuyên ổn vấn đáp câu hỏi !.

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Đến Tương Dương sát hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> quay về gặp gỡ Hoài Xulặng lĩnh thưởng, dứt trọng trách ..

Các thắc mắc liên quan cho shirohada.com.vn shirohada.com.vnVn, quý thân sĩ vui mắt gửi công bố về trang Fan Page tuyệt contact trực tiếp đến Điện thoại tư vấn 1900988961 để cảm nhận sự cung cấp tốt nhất có thể.