Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Hoàng Kim Võ Lâm 1 Từ A Đến Z

  -  
*
Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
Khi tham gia bôn tẩu tại thế giới võ lâm, nhân sĩ sẽ phải kinh qua những nhiệm vụ thông thường nhưng không kém phần thử thách như nhiệm vụ chính tuyến chính phái, chính tuyến trung lập và chính tuyến tà phái...

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 từ a đến z

Phần Thưởng:Trang bị Thiên HoàngKinh NghiệmCách Nhận Nhiệm Vụ:Nhận tại NPC Long Ngũ ở tất cả các thôn.Nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.Nhiệm vụ chính tuyết bao gồm 3 phe: Chính Phái, Trung Lập và TàPhái.Bắt đầu từ cấp 20 có thể nhận nhiệm vụ.Có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc.Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Chính Phái: Bí Mật Tầm Long HộiĐiều kiện nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn để nhận nhiệm vụ.Nhiệm VụCấp ĐộThực Hiện Nhiệm VụChính Tuyến - Chính Phái: Bí Mật Tầm Long HộiVề gặp Long Ngũ (ở các thôn) -> Nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ Chính Tuyến cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
Cấp 20 Trở LênĐến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198).Sau khi đối thoại với Lý Mạc Sầu, nhập tọa độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.Sau khi đánh bại Lý Mạc Sầu, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý (182,198).

Xem thêm: Địa Điểm Du Lịch Trà Vinh Có Gì, Kinh Nghiệm Du Lịch Trà Vinh

Cấp 30 Trở LênĐến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319)Đi Dược Vương Động tầng 1 đánh bại Giới Lưu Phong(192,207) Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1)Sau khi đánh bại Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu (182,198)
Cấp 40 Trở LênĐến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195)Sau đó đến Điểm Thương Động tầng 3 đánh bại Tử Đao Hiệp (194,190)<Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Điểm Thương Động -> Tầng 1 -> Tầng 2 -> Tầng 3)Sau khi đánh bại Tử Đao Hiệp quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu (182,198)
Cấp 50 Trở LênĐến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)Sau đó đến Hưởng Thủy Động đánh Oán Độc (264,207) Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thủy Động>Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về Lâm An gặp Mạnh Phàm (203,187)
Cấp 60 Trở LênĐến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh bại Thần Bí Nam Nhân (211,195)Sau khi tiêu diệt Thần Bí Nam Nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu (182,198)
Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Trung Lập: Câu Chuyện Lâm Uyên NhaiĐiều kiện nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn để nhận nhiệm vụ.Nhiệm VụCấp ĐộThực Hiện Nhiệm VụChính Tuyến - Trung Lập: Câu Chuyện Lâm Uyên NhaiVề gặp Long Ngũ (ở các thôn) -> Nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ Chính Tuyến cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
Cấp 20 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Phó NamBăng(212,197)Sau đó đi đến La Tiêu Sơn đánh bại Ninh Tướng Quân (254,172) Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn>Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)
Cấp 30 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm đánh Lưu Thiện Tượng (201,199) Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm>Đánh bại Lưu Thiện Tượng quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)
Cấp 40 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)Sau đó đến Thúy Yên Môn gặp Lệ Thu Thủy (43,84)<Đại Lý -> Thúy Yên Môn>Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động giết Từ Tự Lực (181,214) Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động>Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thúy Yên Môn gặp Lệ Thu Thủy (43,84)
Cấp 50 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)Sau đó đến Thiên Vương Bang gặp Độc Điếu Tẩu (205,199) Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thuyền Phu -> Đi Đến Thiên Vương Đảo>Đến Mê Cung Động Đình Hồ đánh Độc Điếu Tẩu (199,206) Mê Cung Động Đình Hồ>Sau khi đánh bại Độc Điếu Tẩu quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)
Cấp 60 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)Sau đó đến Thiếu Lâm Tự gặp Đại sư Không Tịch (221,177) Thiếu Lâm Tự>Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, đi đến tọa độ (218,166) đánh bại Không Tịch Đại SựĐánh bại Không Tịch Đại Sư quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng (212,197)
Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Tà Phái: Long Khí Chi HọaĐiều kiện nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn để nhận nhiệm vụ.Nhiệm VụCấp ĐộThực Hiện Nhiệm VụChính Tuyến - Tà Phái: Long Khí Chi HọaVề gặp Long Ngũ (ở các thôn) -> Nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ Chính Tuyến cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
Cấp Độ 20 Trở LênLong Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi (215,198)Sau đó đi đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc Chỉ Cao.Thái Công Công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông Phục Ngưu Sơn>Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Lâm An gặp Thái Công Công (203,200)Tiếp đến về Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi (215,198) hoàn thành nhiệm vụ.
Cấp Độ 30 Trở LênĐến Dương Châu gặp Tiêu Sư (199,194)Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn đánh Hạ Hầu Phục (338,246) Thanh Thành Sơn>Đánh bại được Hạ Hầu Phục quay về Chu Tiên Trấn gặp Vân Nhi (215,198)Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đến Long Tuyền Thôn gặp Phó Lôi Thư (199,203).

Xem thêm: +999 Code Lmht Miễn Phí Update Mới Nhất, Acc Lol Miễn Phí 2021 ❤️ Share Acc Lmht Free 100%

Lên đường đi đến Ngũ Độc Giáo vàoMạc Thù Trại gặpMặc Thù Hương Chủ (186,195) Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo>Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư (199,203)
Cấp Độ 40 Trở LênLên Võ Đang Phái vào Phụ Mẫu Điện gặp Đào Thạch Môn (203,194) Võ Đang Phái>Sau đó đi đến Thục Cương Sơn tiêu diệt tên võ lâm bại hoại Tiêu Vô Thường (243,200) Thục Cương Sơn>Sau khi đánh bại Tiêu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạch Môn (203,194)Tiếp đến về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư (199,203)Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
Cấp Độ 50 Trở LênĐến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)Sau đó đến Biện Kinhgặp Trần Tam Bảo (219,187)Tiếp đó đi Nhạn Đãng Sơn tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191) Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn>Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về Biện Kinh gặp Trần Tam Bảo (219,187)Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh Tầng 3 đánh bại tướng Đồ Đan Đại Nhân (211,189)Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo gặp Đoạn Mộc Duệ (225,199) Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng 2 Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo>Tiếp đến đi Long Môn Trấn gặp Đoạn Mộc Thanh (251,280) Long Môn Trấn>
Cấp Độ 60 Trở LênVề Long Môn Trấn gặp Đoạn Mộc Thanh (215,280)Đi đến Linh Cốc Động đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196) Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động>Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định, quay lại Long Môn Trấn gặp Đoạn Mộc Thanh (215,280).