Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

  -  

DẪN NHẬP

Sự thật của con tín đồ và thế giới là Duyên khởi, con fan và trái đất là vì chưng duyên nhưng mà sinh, là vô vấp ngã không nằm trong về một ai, nó chỉ nên sự vận hành của năm thủ uẩn. Như thế cái gọi là kim chỉ nan nhân tính chỉ cần trống rỗng. Tác giả nỗ lực viết luận án này không hẳn để tra cứu kiếm một triết lý Nhân tính nào qua tởm tạng Pali mà để khảo sát điều tra các buổi giao lưu của thân, lời cùng ý. Đó là sự vận hành của danh sắc, giỏi sự vận hành của năm thủ uẩn để tìm ra một tuyến đường sống mang đến hạnh phúc hiện tại và tại đây.

Bạn đang xem: Ngũ uẩn phục ma phẩm

Lý Thuyết Nhân Tính Qua ghê Tạng Pali là luận án tiến sĩ của Hòa thượng mê say Chơn Thiện. Đây là luận án rất có mức giá trị cho người học Phật nói tầm thường và những nhà giáo dục đào tạo nói riêng. Thành quả nói lên một lý thuyết nhân tính và giáo dục đào tạo chỉ mang đến con bạn thấy rõ khổ đau, tại sao khổ đau, sự xong khổ đau, và tuyến phố dẫn đến hoàn thành khổ nhức từ thân năm thủ uẩn ấy. Hồ hết giáo lý đó sẽ đánh rã đi đầy đủ lầm chấp về bốn duy hữu xẻ và giúp bọn họ có một sự nhận ra sâu sắc thực chất các pháp là duyên sinh. định hướng nhân tính là trọng yếu của ngành giáo dục đào tạo nói chung, của tâm lý giáo dục thích hợp là đại lý xây dựng ngôn từ của giáo dục, các cách thức giảng dạy dỗ và lí giải tâm lý.

Trong cửa nhà này người sáng tác đề cập đến lý thuyết nhân tính bởi đức Phật dạy với được kết tập trong tởm tạng Pali. Tác giả tin cẩn chỉ bao gồm giáo lý Duyên khởi và năm thủ uẩn vẫn nói lên rõ thực sự của bé người, chỉ rõ tuyến đường giải phóng các vấn đề cá nhân và những khủng hoảng buôn bản hội. Các định hướng nhân tính đương thời của Sigmund Freud, Carl Jung, Eric Fromn, Adler, Maslow, Lewin, Sknner, Allport…là nổi tiếng, hữu ích, mà lại rất giới hạn, các định hướng ấy không nói lên được thực chất chân thật của con người và cuộc đời, vị vì quan sát con người như gồm ngã tính thường xuyên hằng trong lúc thực sự con người là vô xẻ và vô thường.

NỘI DUNG

1. Sơ lược về tác giả

Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện là một trong danh tăng lỗi lạc, là 1 viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam. Ngài tham gia đảm nhận nhiều công tác phật sự vào Giáo hội, tuyệt nhất là công tác giáo dục luôn luôn là mọt ưu tư trăn trở của Ngài. Từ năm 1972 mang đến 1975 Hoà thượng được cử làm những chức vụ đặc biệt và tham gia huấn luyện và đào tạo nhiều trường đại học trên thay giới. Hòa thượng cũng đã nghiên cứu, soạn nhiều thành phầm phật học tập rất có giá trị trong nghành nghề học thuật, hành trì cho tăng ni cùng phật tử.

Hòa thượng còn vượt trội cho ngôn ngữ trí tuệ của một bậc chân nhân, biểu hiện qua một trong những công trình phân tích và dịch thuật giá bán trị, biến chuyển nguồn tài liệu căn phiên bản cho việc tham cứu học tập và huấn luyện và đào tạo tại những cấp Phật học. Qua 75 năm hiện diện ở đời, cùng với 52 hạ lạp, Hòa thượng đang tận tụy bởi đạo pháp cùng dân tộc. Với trí huệ vào sáng, tiết hạnh cao vời, Hòa thượng đã để lại nhiều tiếng thơm mang lại đạo và mang lại đời, đóng góp thiết thực vào câu hỏi xây dựng giáo hội vững bền.

*

2. Bắt tắt nội dung thiết yếu của tác phẩm

Tác phẩm chia năm phần:

Phần I: Giới thiệu tổng quát.Phần II: Giáo lý Duyên khởi.Phần III: Lý thuyết Nhân tính hiển lộ qua Kinh Tạng Pàli.Phần IV: Năm thủ uẩn và các vấn đề cá nhân.Phần V: Kết luận

Một hướng mới cho giáo dục, văn hóa và các giải đáp cho những khủng hoảng. Tác giả nhìn con người là một hiện hữu do duyên cơ mà sinh, một vượt trình trở thành, mà lại không là một thực thể có bản chất thường hằng. Tác giả hi vọng rằng tác phẩm sẽ mang đến một loại gì bổ ích cho thế giới giáo dục.

Qua năm phần của luận án, tác giả đã miêu tả, diễn giải và phân tích Giáo lý Duyên khởi của đức Phật và trình bày một cách hệ thống khái niệm nhân tính trong năm bộ kinh Nikàya mà tác giả xem là căn cứ để phát hiện ra rằng vì con người là một vật hữu thể phải chịu chi phối của luật Duyên khởi nên con người chỉ là một trong tập hợp năm uẩn vốn là khổ, vô thường và vô ngã. Cùng như thế, loại gọi là nhân tính không gì không giống hơn là một trong những sự vận hành liên tục của năm uẩn và chẳng dính dáng gì đến dòng tôi, cái của tôi và dòng tự bổ của tôi. Do đó, sự chấp chặt vào một nhân tính bất bất biến và huyễn giả luôn luôn tạo ra khổ đau với gây phiền hà cho mọi hoạt hễ của con người. Thiết yếu từ quan điểm này, tác giả đề nghị một cái nhìn mới về văn hóa, giáo dục và nêu ra một số giải đáp cho những khủng hoảng hiện nay.

3. Triết lý nhân tính được trình bày qua Ngũ uẩn Duyên khởi

Từ ngữ nhân tính có rất nhiều nghĩa mà các nhà tâm lý học và kim chỉ nan nhân tính phương tây sử dụng. Nó được dùng với khá nhiều nghĩa “kỹ năng xã hội” trong từ ngữ “huấn luyện giỏi giáo dục những kỉ năng”. Nó cũng được dùng với ý nghĩa “một tuyệt hảo nổi nhảy nhất” mà một tín đồ đã nhằm lại trong những người khác, nó cũng khá được dùng trong chân thành và ý nghĩa chỉ các phương diện tính hạnh của cá nhân. Nhưng lại trong thành công này nó chỉ mang chân thành và ý nghĩa con đường chân thật là gì, hay các thành tố cấu vừa lòng thành con bạn qua sự phân tích khôn xiết thực tại và thực tế của đức Phật. Nó là lời tuyên cha về con người chân thật mà đức phật đã bệnh đạt.

Vạn pháp đều bởi duyên mà có, nếu con người không sở hữu và nhận diện ra mọt tương hệ giữa những hiện hữu thì không thể nhận thấy sự thiệt của con fan và cuộc đời. Trong thành phầm này tác giả đã cho bọn họ thấy rất rõ ràng về mối tương duyên đó. Giáo dục và đào tạo cần giúp bé người làm rõ sự thiệt của gần như hiện hữu, giáo lý Duyên Khởi với năm thủ uẩn của Phật giáo rất có thể là những triết lý giáo dục bảo đảm con bạn và môi sinh. Giáo dục hiện tại là do tư tưởng hữu bửa tạo nên, cái tư tưởng không quá do đó lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng. Thực sự Duyên Khởi mà lại đức Phật bệnh ngộ đã chỉ rõ con đường đi thoát ra khỏi những rủi ro đó.“Tác mang nghĩ rằng chỉ tất cả giáo lý duyên khởi, giáo lý trình làng con tín đồ thoát ly khỏi dục vọng, tứ duy hữu bửa và khổ đau vị dục vọng và tứ duy hữu té gây nên”<1>.

Chính giáo lý Duyên khởi vẫn nói lên thực sự của bé người, thực sự về khổ sinh khổ diệt. Vậy cho nên nó hoàn toàn có thể xem là suối mối cung cấp của 1 hướng giáo dục, văn hoá đề bạt 1 phía mới cho bài toán khảo cứu vớt về chân nghĩa của nhân tính. Phân tích rằng Duyên khởi là ý nghĩa sâu sắc của lý thuyết nhân tính của Phật giáo. Để phát âm biết con người sống động là gì, họ cần hiểu giáo lý duyên khởi là gì?

Giáo lý Duyên khởi và năm thủ uẩn là nền tảng gốc rễ hình thành kim chỉ nan nhân tính. định hướng nhân tính này khác hoàn toàn với kim chỉ nan nhân tính đương thời. Kim chỉ nan nhân tính đương thời vốn ý niệm con người là 1 trong thực thể hòa bình với thiên nhiên. Sự thực con người chưa phải không phải là 1 trong thực thể bất biến, không thể tách bóc rời làng hội với môi sinh, không thể hiện hữu không tính xã hội, hay môi sinh là 1 phần chính của khung người con người.

Theo Duyên Khởi trái đất hiện tượng là do duyên nhưng sinh là vô bổ rỗng không, con người chỉ là tập thích hợp của năm thủ uẩn, là vô bửa là trống rỗng không, con tín đồ và thế giới cùng hiện nay hữu mà không thể tách bóc rời nhau. Nghiệp là hành động cố ý. Hành vi cố ý là hành uẩn. Sự quản lý và vận hành của hành uẩn là sự quản lý của năm uẩn. Tuyến đường của phật giáo giải thoát sự trói buộc của nghiệp, tức là giải ra khỏi sự trói buộc của năm thủ uẩn.

Phật dạy lý thuyết Duyên khởi chứng minh rằng bốn duy con bạn chỉ là phần hành của Duyên khởi, giỏi hành uẩn của năm thủ uẩn hoặc của danh sắc, nó thuộc vận hành của vô minh dẫn mang lại khổ đau. Chính lý do này đã thúc đẩy con người đi tìm nguyên nhân trước tiên của cuộc đời và bản chất của con bạn vốn là những thứ không bao giờ hiện hữu. Theo tác giả “bất cứ một sự kiếm tìm kiếm như thế nào về nhân tính hay bất kể một sự tìm kiếm kiếm nào về bản chất của sự vật cũng chỉ là một hư tưởng”<2>.

Tư duy về những hiện hữu như là có một vấp ngã tính thường hằng, chủ yếu tư duy như vậy đã tạo ra nền văn hoá đương thời của nhân loại đầy dẫy phiền não. Nếu như con bạn nuôi dưỡng tứ duy hữu ngã và dục vọng của chính mình sẽ ra đi hơn vào khổ đau. Như đức Phật vẫn dạy: “này các Tỳ-kheo, ai thấy với biết như thực về mắt, người ấy quán gần cạnh sự nguy hiểm, không có ai trước, không trở nên trói buộc và không có tham đắm, nên năm thủ uẩn đi mang lại tàn khử trong tương lai. Người ấy cảm nghiệm niềm hạnh phúc của thân và niềm hạnh phúc của tâm”<3>. Bọn họ thấy rằng giáo lý trọng tâm của Ngài nhấn mạnh việc thấy rõ Duyên khởi của năm thủ uẩn để được chân hạnh phúc, mà không hẳn đặt trung tâm vào việc đi kiếm nhân tính như là 1 thực thể.

Từ sự so với năm thủ uẩn và Duyên khởi của cố gắng Tôn cùng từ sự quản lý của năm thủ uẩn và của vô minh mà tác giả vừa diễn tả nhấn mạnh khỏe về bài toán chỉ rõ sự thật khổ nhức của con người và cuộc đời. Phiên bản tính chân thực của nhỏ người, giỏi Nhân tính chân thật, thiệt sự là vô ngã. Theo thực sự Duyên khởi, đông đảo vật tất yêu tự nó có mặt mà vì chưng duyên mà sinh ra, nó chỉ là sự việc hiện hữu của những duyên đương tại cùng tạm thời.

Con fan do vì luôn luôn nắm giữ chiếc ngã, dòng thường cần cảm thọ khổ đau ở đời, giữa thực sự vô ngã, vô thường xuyên ấy. “Này các Tỳ-kheo, nhan sắc là vô thường. Cái gì vô thường thì khổ đau. đồ vật gi khổ đau thì vô ngã. đồ vật gi vô bổ thì chưa phải là của tôi, không hẳn là tôi, chưa hẳn là tự bổ của tôi”<4>. Thực sự con bạn là vô ngã, loại ngã không hẳn là tự bửa của con người, không hẳn là của nhỏ người, và bé người chưa hẳn là nó, trong những lúc đó các nhà triết lý nhân tính và các nhà giáo dục đào tạo đương thời lại cứ mãi đi tìm kiếm một cái xẻ và coi cái xẻ ấy là tự bửa của con người, là của con người, với con người là nó. Bởi vì hướng giáo dục đào tạo đó đã đem về lầm than mang đến con bạn cho xóm hội. Như vậy, qua thành phầm này tác giả đã chỉ dẫn một hướng giáo dục mới, phía con bạn đến tư duy hữu ngã, sự thật cuộc đời là khổ, vô thường cùng vô ngã.

Bhartrihari bảo rằng: “không có giáo dục con tín đồ chỉ là cố thú, giáo dục đào tạo nâng cao bọn họ lên thành người. Cuộc đời mà không có một nền giáo dục thì nhất định là vô nghĩa với chẳng có mức giá trị gì”. Hệ thống giáo dục đó nên được xây cất trên đại lý một hệ thống triết lý, tâm lý và chủng loại người giáo dục và đào tạo lý tưởng. Điều đặc biệt là vấn đề giáo dục và đào tạo quan yếu hèn này theo người sáng tác phải khởi nguồn từ một lý thuyết nhân tính lý tưởng nói lên được thực sự của con người và cuộc đời và mối liên hệ không thể bóc tách rời giữa con fan và cuộc đời. Nếu họ không nhận thấy mối tương hệ giữa những hiện hữu thì không thể nhận ra sự thật của con người và cuộc đời. Học thuyết Duyên Khởi với năm thủ uẩn của Phật giáo rất có thể là những triết lý giáo dục giúp họ nhận ra được mối đối sánh tương quan tương duyên của vạn pháp.

Xem thêm: Chơi Game Nông Trại Vui Vẻ Trên Zing Me Nông Trại Vui Vẻ Trên Zing Me

Hệ thống triết lý giáo dục hiện tại là vì tư tưởng hữu xẻ tạo nên. Vì chưng tư tưởng không thật đó lâm vào tình thế khủng hoảng. Sự thật duyên khởi mà đức Bổn sư của chúng ta giác ngộ đã chỉ rõ con đường đi thoát khỏi những rủi ro ấy. Sự vận hành của tư duy vô ngã, hay vận hành của trí thông minh dẫn đến dứt vô minh. Đời sống vật chất càng tân tiến thì đời sống đạo đức càng thụt lùi. Các nước trở nên tân tiến đặt giữa trung tâm vào vạc triển kinh tế kinh tế và lợi tức mà xem nhẹ sự cải cách và phát triển hướng sống trung khu linh và đạo đức. Bao gồm hướng cải tiến và phát triển này đã ràng buộc với trung tâm tham ái với chấp thủ của bé người. Người sáng tác cho rằng “sự phạt triển tài chính và kỷ nghệ đòi hỏi đến sự chú trọng giáo dục con người xã hội, trong những lúc nền giáo dục nhân phiên bản yêu cầu giáo dục con người chính nó”<5>. Con bạn chính nó là con bạn phải gọi sự thật của chính bản thân mình và làm thay nào để đạt được hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. “Làm sao nhỏ người hoàn toàn có thể biết được sự thật của vũ trụ khi con tín đồ không thể biết được sự thật của bao gồm mình”<6>.

Tác giả nhận định rằng mọi phương tiện của truyền thông của thôn hội đương thời vốn làm dũng mạnh thêm tư duy hữu ngã, các ham hy vọng dục lạc cùng dục tình rất cần phải điều chỉnh. Hầu hết phương tiện truyền thông đánh thức tứ duy với ham hy vọng vô ngã đề xuất được duy trì và phân phát triển. Tác giả cho rằng ước ao làm được vấn đề này thì giáo dục phải làm một cái gì không đề nghị xây dựng nên một định hướng nhân tính nào, triết lý bao hàm một vấp ngã tính, mà yêu cầu xây dựng các công trình biên khảo.

Các nhà giáo dục và triết học tập phương Tây các tin rằng bao gồm một nhân loại khách quan độc lập với con tín đồ mà con bạn không lúc nào biết được. đức phật có kể đến thế giới vô vi, đấy là thế giới đoạn tận khổ đau, đoạn tận chấp thủ. Điều này nói lên nhân loại mà con tín đồ đang thấy cùng biết là nhân loại của chấp thủ, của điên đảo tâm, điên hòn đảo tưởng, điên hòn đảo tình, với điên hòn đảo kiến vạc sinh vì vô minh “thế giới rất thực là thế giới hiện tượng này và vắng bóng chấp thủ, tham ái của nhỏ người”<7>.

Giáo dục con bạn là giúp con bạn tu tập chổ chính giữa mình nhằm giải thoát khỏi các phiền não, lậu hoặc. Khi vai trung phong thanh tịnh, con fan sẽ thấy chiếc thanh tịnh của trái đất hay quả đât chân thật. Đối với những người thanh tịnh ấy, hạnh phúc và chân lý lộ diện cùng lúc. Chưa phải là sự việc giáo dục con fan theo một kim chỉ nan nhân tính hay một mẫu người giáo dục và đào tạo nào. Cũng không phải là vấn đề đi kiếm kiếm nguồn gốc của con người hay vũ trụ.

Lời đức Phật dạy dỗ trong khiếp tạng Pali căn phiên bản tập chú vào việc reviews năm thủ uẩn và tuyến đường xoá tan dục vọng của bé người đối với năm thủ uẩn. đó là con đường giáo dục đào tạo rất thực tế và rất hiện sinh đề bạt cho nhỏ người phương châm giáo dục. Nội dung giáo dục và đào tạo đó là sự nắm rõ năm thủ uẩn và tuyến phố dập tắt đau khổ khởi lên từ năm thủ uẩn. Sự tìm kiếm thực sự con fan và thiên hà giờ đề xuất quay trở nên sự nhận ví dụ năm thủ uẩn.

Điều thứ mang đến một hệ thống giáo dục cá nhân yêu cầu tất cả các niềm tin giáo dục về trọng trách cá nhân, từ chấp nhận, từ bỏ nỗ lực. Về lòng tin tự trọng trách đức Phật khuyên chúng ta không buộc phải tuỳ ở trong vào quyền lực tối cao bên ngoài. Những lời dạy của Ngài nêu cao tinh thần tự trách nhiệm. Vậy niềm tin trách nhiệm cá thể là trong những tinh thần căn phiên bản của giáo dục và đào tạo Phật giáo. Ngành giáo dục mới này sẽ góp sức cho bé người một chiếc nhìn mới mẻ và lạ mắt về giá trị và thể hiện thái độ sống đưa tới sự lắng dịu các dục vọng cùng sân hận, đưa tới sự đoạn khử tà tưởng với tà bốn duy. Con người sẽ thể nhận thấy rằng niềm hạnh phúc không có đòi hỏi con bạn làm bất cứ điều gì khác rộng là sự tạm dừng các ham ý muốn và thể dìm giừo phút hiện tại là thời điểm con người thực sự giải thoát khỏi các phiền não.

Schumacher cho rằng: “mục tiêu cơ bạn dạng của giáo dục và đào tạo phải là giúp bé người làm rõ sự thiệt của từ thân, thực sự của trái đất nơi mà fan ấy sẽ sống, thấy rõ phía đi của đời sống của mình, và chịu đựng tránh nhiệm về những hành vi của mình”.

4. Trình bày quan điểm cá nhân về tác phẩm

Đây là một trong tác phẩm khôn xiết giá trị, cùng với lối lập luận nghiêm ngặt logic tác giả đã ra mắt sâu sắc lý thuyết Duyên khởi của Phật giáo. Người sáng tác nhấn mạnh kim chỉ nan nhân tính trong số đó con người chỉ là tập hợp của năm thủ uẩn vị duyên nhưng có, vô ngã. Cái được điện thoại tư vấn là Nhân tính đó là sự quản lý và vận hành của năm thủ uẩn, không đi đến một định hướng Nhân tính nào xem con tín đồ như một thực thể hữu ngã thường hằng. Điểm đáng chú ý tiếp từ đó là tác giả đã đưa ra cách thức giáo dục ví dụ rõ ràng cho những nhà giáo dục và đào tạo mọi lứa tuổi chiêm nghiệm và thực hành theo.

Ưu điểm vượt trội về bề ngoài của nhà cửa này mà lại theo tín đồ viết chính là cách trình bày của tác giả, sau từng mục mỗi chương người sáng tác đều khéo léo hệ thống tóm tắt lại nội dung một giải pháp ngắn gọn nhất giúp cho đọc trả trong quá trình phân tích rất dễ dàng tìm ra ý bao gồm của từng chương và nhanh lẹ nắm bắt được nội dung. Sau đó 1 chương bao gồm đoạn kết và phần cho thấy cho chương tiếp theo, khiến người đọc rất thuận lợi nắm bắt câu chữ tiếp nói về vấn đề gì. Sự khéo léo sắp xếp kia đã mang về một mối links giữa câu này qua câu khác, giữa đoạn này qua đoạn khác. Sau thời điểm đọc giả phát âm hết sản phẩm sẽ tự đúc kết cho bản thân một phương biện pháp làm một luận văn, luận án chuẩn chỉnh xác. Cũng chính vì tác phẩm này sẽ thể hiện rất rõ ràng sự logic, chặt chẽ, rất không thiếu từ bề ngoài cho mang lại nội dung.

KẾT LUẬN

Qua đa số lời đức Phật dạy được kiết tập ở ghê tạng Pàli, người sáng tác đã trao đổi giáo lý Duyên Khởi cùng sự vận hành của Duyên Khởi. Năm thủ uẩn và sự quản lý của năm thủ uẩn, các lòng tin giáo dục cá nhân của Phật Giáo. Tác giả đã giới thiệu con người là một trong hiện hữu bởi vì duyên nhưng mà sinh, và không đi đến bất cứ một định hướng nhân Tính như thế nào xem con tín đồ như một thực thể bao gồm ngã tính thường hằng. Người sáng tác thiết nghĩ đây là một đường nét rất đặc thù hữu ích cho các nhà kim chỉ nan nhân tính và giáo dục của ráng kỷ nhì mươi mốt trong việc xuất hiện thêm một phía văn hóa, giáo dục và đào tạo mới cho độc lập và hạnh phúc của nhân loại.

Các nhà triết lý nhân tính và giáo dục nên lựa chọn một trong nhị chiều: đó là con phố tư duy hữu ngã, là gốc rễ xây dựng những giá trị của cuộc sống, cùng xem sự thỏa mãn dục vọng là phương tiện đi lại dẫn đến hạnh phúc của bé người. Tiếp đến là cách tân và phát triển con đường tứ duy vô xẻ là tầm nhìn trí tuệ chỉ rõ tuyến phố sống, và chấp nhận sự chế ngự dục vọng là phương tiện dẫn đến niềm hạnh phúc của con tín đồ trong lúc này và trên đây nhưng không bận lòng đến các khó khăn ngơi nghỉ đời con người có thể gặp mặt phải. Như chúng ta thấy tuyến phố tư duy hữu vấp ngã và vừa lòng dục vọng đã và đang đem lại cho đời các phiền óc và bự hoảng; chỉ có tuyến đường thứ nhị là lòng tin và hi vọng cho vấn đề giải phóng những phiền não khổ đau, và các khủng hoảng. Bốn duy ngã tính đã tạo thành nền văn hoá đương thời của quả đât đầy rẫy phiền não. Nếu con tín đồ nuôi dưỡng tư duy hữu bửa và dục vọng của mình con tín đồ sẽ ra đi hơn vào khổ đau.

Tác giả: Thích con gái Hạnh TừThạc sĩ khóa V học viện chuyên nghành PGVN tại Tp.HCM

***

<1> thích Chơn Thiện, kim chỉ nan Nhân Tính Qua ghê Tạng Pali, trung khu Ngộ dịch (1990), NXB Phương Đông, (2009), tr.14.<2> Sđd.tr.110.<3> đam mê Chơn Thiện, kim chỉ nan Nhân Tính Qua gớm Tạng Pali, trung khu Ngộ dịch (1990), NXB Phương Đông, (2009), tr.231.<4> Sđd. Tr.148.<5> yêu thích Chơn Thiện, lý thuyết Nhân Tính Qua gớm Tạng Pali, trung ương Ngộ dịch (1990), NXB Phương Đông, (2009,tr.9.<6> say mê Chơn Thiện, định hướng Nhân Tính Qua kinh Tạng Pali, chổ chính giữa Ngộ dịch (1990), NXB Phương Đông, (2009), tr.80.

Xem thêm: Xét Nghiệm Beta Hcg Dương Tính Là Gì Và Liên Quan Đến Tuổi Thai Như Nào?

<7> Sđd.tr.82.