NGÃ BA TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
* noun- Three-way crossroads, T-junction.- Turning point.= Ngã tía lịch sử +: A historical turning point.- cross - road; crossing= xẻ cha sông +: confluence
Below are sample sentences containing the word "xẻ ba" from the Vietnamese - English. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bửa ba", or refer lớn the context using the word "vấp ngã ba" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Ngã ba tiếng anh là gì


1. Tôi đã kẹt tại té ba đường.

I was at a crossroads.

2. There"sa ít spade ́cào một " ngã ba một cuốc ".

There's a little spade an'rake an'a fork an'hoe.

3. Ban quản lý Khu di tích lịch sử lịch sử hào hùng Ngã ba Đồng Lộc.

The buildings in the historic district fall inlớn three classifications.

4. Tgiỏi chính vì vậy, sẽ có phần nhiều ngã ba con đường và khu vực rẽ trên đường, không nói đến đầy đủ ổ con gà bất thần.

Rather, there will be forks and turnings in the road, to lớn say nothing of the unanticipated bumps.

5. Ngã ba (giữ giàng, được thiết kế vào nạm kỷ 12) cùng những bộ phận của phía đông là lâu đời độc nhất.

Xem thêm: Đây Là Người Đàn Ông Có Của Quý Dài Nhất Thế Giới Khiến Chị Em Mê Tít

The bergfried (the keep, built in the 12th century) and parts of the eastern side are the oldest.

6. Từ té ba sông này, dòng chảy thẳng theo phía Đông Nam khoảng chừng 619 km (385 mi) trước lúc tới thành phố Saltos del Guaira, Paraguay.

From the confluence the river flows in a generally southwestern direction for about 619 km (385 mi) before encountering the đô thị of Saltos del Guaira, Paraguay.

7. Nằm làm việc bổ ba của khối hệ thống mặt đường bao gồm "T-style", Cáp Nhĩ Tân là 1 trung trọng điểm đường sắt đặc trưng của Quanh Vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Located at the junction of "T-style" mainline system, Harbin is an important railway hub of the Northeast Trung Quốc Region.

8. Phnôm Pênh, nằm ở vị trí té ba sông Bassac, sông Mê Kông với sông Tonle Sap, là cảng sông độc nhất có khả năng mừng đón tàu 8.000 tấn trong đợt mưa cùng tàu 5.000 tấn trong đợt thô.

Phnom Penh, located at the junction of the Bassac, the Mekong, and the Tonle Sap rivers, is the only river port capable of receiving 8,000-ton ships during the wet season and 5,000-ton ships during the dry season.

9. Hình như, lúc đa số tay đua đầu tiên lý giải mang lại loại xe đang bị hồi hộp rằng ổ voi thù lù sống vấp ngã ba đường thực tế là một nhà hàng, cùng ko có gì, cứ liên tục lái, toàn bộ các xe pháo không giống xung quanh khu đất trường đoản cú thời đặc điểm đó trsống đi đang biết vấn đề này.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Oscillation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Oscillation

Besides, once the first drivers explain lớn their confused oto that the giant chicken at the fork in the road is actually a restaurant, and it's okay to keep driving, every other oto on the surface of the Earth will know that from that point on.