Narrow minded là gì

  -  
It should reassure us that Jehovah is above the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Điều này cam kết với họ rằng Đức Giê-hô-va không đồng ý sự thù nghịch tôn giáo hẹp hòi đang lan tràn trên thế giới ngày nay.
Schlieffen was perhaps the best-known contemporary strategist of his time, although criticised for his "narrow-minded military scholasticism."
Schlieffen chắc hẳn rằng là công ty chiến lược lừng danh nhất trong thời đại của ông, dù bị chỉ trích vì chưng "Chủ nghĩa khiếp viện quân sự" thiển cận của mình.
Many people who believe that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded to lớn think otherwise.
Nhiều tín đồ vốn nghĩ rằng «đạo nào thì cũng dạy điều tốt» có thể cho rằng ai suy nghĩ khác hơn hẳn như vậy là có đầu óc thiển cận.
He used the occasion lớn present what he knew to be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông đang nhân cơ hội đó để trình diễn những gì mà lại ông biết về lẽ thật, mặc dù họ bao gồm coi ông là người có đầu óc thiển cận hay không.
If your workmate were khổng lồ demand that you change your view of smoking, would that not make him narrow-minded và intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc bạn phải chuyển đổi quan điểm về vấn đề hút thuốc, chẳng đề xuất đó bắt đầu là hẹp hòi và núm chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead khổng lồ one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person to lớn become narrow-minded, presumptuous.
15 thể hiện thái độ vị kỷ cũng rất có thể dẫn tới sự việc một fan tự cho mình là công bình, rồi bạn ấy hoàn toàn có thể trở đề nghị hẹp hòi, tự phụ.
She also recorded songs by Ansel Cridland of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response lớn The Meditations" chauvinistic "Woman is like a Shadow".

Xem thêm: Đọ Tài Sắc Dàn Diễn Viên &Apos; Ngày Ấy Mình Đã Yêu Phiên Bản Hàn Quốc


Bà cũng đã thu âm các bài hát của Ansel Cridland của The Meditations, bao hàm "Narrow Minded Man", một lời hồi âm trao chuốt đến "Woman is like a Shadowg" của The Medations.
In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, and thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng bạn Sa-ma-ri thì nhận biết trong tin mừng không có sự phân minh giai cấp, và chính vì thế thông điệp này khác hoàn toàn với lối để ý đến hẹp hòi của fan Pha-ri-si.
This gives the impression that we are narrow-minded, if not closed-minded, like the religious leaders of Jesus’ day, who tended to lớn burden others with their endless regulations.
Làm thay sẽ gây ấn tượng chúng ta là người dân có đầu óc nhỏ nhắn hòi hay còn ngoan cầm nữa, hệt như các nhà chỉ đạo tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; chúng ta hay đặt gánh nặng trĩu trên bạn khác vì vô số lý lẽ lệ của họ.
3 Some persons who feel there is good in all religions consider it narrow-minded khổng lồ believe that God would not accept most people no matter what their religion.
3 một số trong những người cho rằng có điều xuất sắc trong phần đa tôn giáo, bởi vậy họ suy nghĩ rằng những người có đầu óc thon hòi thì mới tin rằng Đức Chúa Trời không đồng ý phần đông người mặc dù cho là họ theo tôn giáo gì đi nữa.
Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to limit science on the basis of biblical reasoning would vày nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
Geymonat nêu ra: “Những bên thần học với đầu óc eo hẹp muốn giới hạn khoa học dựa vào sự suy đoán Kinh-thánh không làm cho được gì ngoài vấn đề làm giảm uy tín của chủ yếu cuốn Kinh-thánh”.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus and the narrow-minded self-righteousness of the scribes & Pharisees was the cause of frequent contentions among them.

Xem thêm: Mộng Hiệp Khách Trung Quốc, Mộng Hiệp Khách Game Private Tặng Vip 8 + 18888


Sự tương phản rõ rệt giữa sự vô tư của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ và sự tự mang đến là vô tư của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si tất cả đầu óc nhỏ hòi đã khiến cho hai mặt thường tranh cãi xung đột nhau.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M