Mechanical seal là gì

  -  

Mechanical Seal

*
Alfa Laval Mechanical Seal – Model LKH & LKH Prime
*
Tsurumi Pump Mechanical Seal – Phớt đồ vật bơm chìm nước thải
*
Mechanical Seal For Food Pump – Phớt Dùng Cho Thực Phẩm
*
Mechanical Seal For Vacuum Pump – Phớt trang bị bơm chân không
*
Seal Face – Mặt phớt cơ khí là gì?