Liên minh hợp tác xã là gì

  -  

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng tá Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1328/QĐ-TTg phê chăm bẵm Điều lệ Liên minh hợp tác xã nước ta (VCA).


*
VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác cùng tổ chức khác, được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động tương quan đến tởm tế tập thể, hợp tác xóm tự nguyện gia nhập (thành viên); bảo vệ quyền với lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng cùng Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ phương châm nòng cốt với thúc đẩy phân phát triển ghê tế tập thể, hợp tác xã, làm cho cầu nối giữa Đảng, nhà nước với thành phần khiếp tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phân phát triển tởm tế-xã hội của đất nước.

Bạn đang xem: Liên minh hợp tác xã là gì

VCA có tư biện pháp pháp nhân, nhỏ dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam với Điều lệ này; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

VCA hoạt động vào phạm vi cả nước. VCA là member của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; được gia nhập làm cho thành viên của các tổ chức tương ứng trong khu vực vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hệ thống cấu kết hợp tác làng mạc Việt phái nam gồm VCA và Liên minh Hợp tác buôn bản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) được tổ chức cùng hoạt động theo Điều lệ đoàn kết Hợp tác làng mạc Việt Nam.

VCA gồm nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thành viên

VCA bao gồm nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan tiền hệ với các tổ chức ở vào nước và nước ko kể theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, cơ chế và pháp luật của công ty nước về gớm tế tập thể, hợp tác xã.

Xem thêm: Đánh giá cổng game go88: Đến từ Châu Mỹ nhưng dịch vụ chưa tới tầm

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chế độ và pháp luật của đơn vị nước, các chương trình, dự án tương quan đến phát triển ghê tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ công và hoạt động khiếp tế phục vụ phân phát triển khiếp tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan lại hệ lao động hài hòa, bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tập hợp, liên kết, hướng dẫn những thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thuộc phát triển; chung sức xây dựng hệ thống kết hợp Hợp tác làng mạc Việt phái mạnh phát triển bền vững.

VCA gồm thành viên chủ yếu thức, member liên kết cùng thành viên danh dự.

Tổ chức bộ vật dụng của VCA gồm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch), Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan kết liên Hợp tác xã Việt Nam.

Xem thêm: Tô Màu Những Cô Gái Siêu Nhân, 47+ Tranh Đẹp Nhất Update 2022

Liên minh Hợp tác thôn cấp tỉnh được thành lập ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống kết liên Hợp tác thôn Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, sự quản lý bên nước của ubnd cấp tỉnh với sự chỉ đạo, hướng dẫn của phối hợp Hợp tác làng Việt Nam.