Kiết sử là gì

  -  

Kiết Sử là phần đa món cột trói với không đúng sử, bắt bé người (chúng sanh) làm nô lệ đến nó. Kiết sử cũng có thể có các tên khác như: Thập pnhân hậu óc, thập hoặc, thập tùy miên...


*
MB 800 Lý Ngọc Khuyên
*
Anh Lạc Luận Tập 2 - Tác Giả Lý Tứ


Kiết là kết (cột trói) y như bạn ta xâu kết những phân tử thành chuỗi tràng hạt; Sử là không đúng sử.

Bạn đang xem: Kiết sử là gì

Kiết Sử là hầu hết món cột trói và không đúng sử, bắt con tín đồ (chúng sanh) làm cho nô lệ đến nó. Giống như nhỏ trâu, bị bạn ta cột chiếc dây vào lỗ mũi dắt đi, ko từ bỏ công ty được. Kiết sử cũng có những tên khác như: Thập phiền hậu óc, thập hoặc, thập tùy miên...

Trong Pphân tử Đạo, Kiết Sử hay được chia làm hai phần, có năm độn sử cùng năm lợi sử.

1. Năm “độn sử” giỏi “Lỗi hành vi , (Lý Tứ)”

Là mọi món trói buộc căn uống bản, mỗ̃i bọn chúng sanh đều sở hữu. Điện thoại tư vấn là độn, vì chưng năm món này làm cho tất cả những người mê muội, đủng đỉnh Giác Ngộ.

Tham: Ham mong mỏi, đắm mê các sản phẩm công nghệ phiền khô óc, hạ liệt của cha cõi (dục, dung nhan và vô sắc) thiết yếu Giác Ngộ.Sân: Sân hận, khó tính, não hại mình, não hại tín đồ.Si: Mờ buổi tối, mê mờ, ko thấy được ánh nắng Giác Ngộ.Mạn(1): Thấy mình hơn hoặc thảm bại bạn (từ bỏ tôn hoặc từ bỏ ti).Nghi: Nghi ngờ (hoài nghi) bao gồm 3 món gồm:

- Nghi mình: Nghi bạn dạng thân cần yếu Giác Ngộ;

- Nghi người: Nghi bậc Đạo sư quan trọng dạy đạo Giác Ngộ;

- Nghi pháp: Nghi Giáo Pháp ta đang tu tập ko đưa tới Giác Ngộ.

2. Năm “lợi sử ” xuất xắc “Lỗi thừa nhận thức, (Lý Tứ) ”.

Là hầu như món cột buộc ở trong về nhận thức (không nên lệch), nó chỉ bao gồm so với hạng tín đồ lanh lợi. Vì vắt năm lợi sử có cách gọi khác là “ngũ kiến” tốt “ác kiến”, tức những thấy có thể bước đi ngược lòng tin Giác Ngộ.

Xem thêm: Tải Game Forgotten Warrior, Game Hoàng Tử Cứu Công Chúa

Thân kiến: Chấp thủ rất nhiều đọc biết sai trái về thân.Biên kiến: Chấp chặt một bên, nắm giữ một định kiến.Kiến thủ kiến: Nắm giữ lại các ý niệm, các thấy biết phi chân lý.Giới cấm thủ kiến: Không hiểu rõ giới, chấp chặt. Hy vọng giới hoàn toàn có thể chiến thắng cứu cánh làm sao kia vào Phật Đạo.Tà kiến: Hiểu biết xô lệch về Giáo Pháp, không như chân lý cơ mà góp mình thuộc fan Giác Ngộ.

Để giáo hoá Nhị Thừa thoát thoát ra khỏi cha cõi, thành tích đạo quả Giải Thoát, vào tởm tạng Nikaya, Phật liệt kê Kiết Sử tất cả mười món như sau:

– Thân kiến (sakkàya-ditthi); – Hoài nghi (vicikicchà); – Giới cnóng thủ (silabata-paràmàsa); – Tsi mê đắm vào cõi dục (kàma-ràga); – Sân hận (vyàpàda);

– Tmê mẩn đắm vào cõi sắc đẹp (rùpa-ràga); – Tđắm say đắm vào cõi vô sắc đẹp (arùpa-ràga); – Mạn (màna); – Trạo cử vi tế (uddhacca); – Si vi tế (avijjà).

3. Với hai loại Kiết Sử nêu trên, để giúp đỡ Bồ Tát (Giác Ngộ) với Nhị Thừa (Giải Thoát), ta thấy bao gồm một vài ba biệt lập cơ bản. Vì thay, vấn đề tu tập “đoạn kiết” cũng không nên không giống.

Đối với Bồ Tát Đạo, quá trình đoạn trừ Kiết Sử từ bỏ thân, là quy trình Giác Ngộ trường đoản cú cạn mang đến sâu, ban đầu từ Phát Tâm Bồ Đề gọi là Sơ Giác, đến Minh Tâm Bồ Đề bắt đầu rất có thể hoàn thành hoàn toàn. Năm tiến trình từ phát trọng điểm mang lại như ý Bồ Đề của Bồ Tát gồm: Phát Tâm, Phục Tâm, Minc Tâm (tía tiến độ này theo thứ tự Giác Ngộ để dứt phàm tình cho đến thấy được Bổn định Tâm), Kiến ĐáoXuất Đáo Bồ Đề (nhị giai đoạn này bao gồm học Trí Tuệ đến chứng Thật Trí).

Đối cùng với Nhị Thừa, mong muốn thoát ra khỏi Kiết Sử triệu chứng đạo trái Giải Thoát, nên tuần tự quá qua Tứ đọng Thánh Quả. Tứ đọng Thánh Quả gồm: Dự lưu (Sotàpanna, Tu-đà-hoàn), Nhất lai (Sakadàgàmi, Tư-đà-hàm), Bất lai (Anàgàngươi, A-na-hàm), A-la-hán (Arahat, Ứng cúng). Nhị Thừa sau khoản thời gian hội chứng đạo trái Giải Thoát, mong mỏi thành tựu Phật Địa, phải Phát Tâm Bồ Tát, vào Đạo Đế để thành tựu Kiến Đáo Bồ Đề và Xuất Đáo Bồ Đề hệt như một Bồ Tát.

Xem thêm: Bảng Sắp Xếp Thứ Bậc Các Loại Card Đồ Họa Danh Sách Phân Cấp Và Gpu Charts

(06-2010)

-----------------------

Mạn: Là xem xét hoặc tiếng nói quá dòng bản thân đang xuất hiện (quá: là hơn hoặc thua; nói giải pháp khác… là khẩu ca, quan tâm đến ko trung thực). Để hình thành kiết sử, trong Phật giáo có 7 loại mạn (thất chủng mạn; thất mạn chủng; giỏi thất chủng vấp ngã mạn…) gồm: Mạn; Quá Mạn; Mạn thừa Mạn; Tăng thượng Mạn; Ty liệt Mạn; Ngã Mạn cùng Tà Mạn).