Kế toán tài chính tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng - Để công việc của người sử dụng được tiện lợi và thuận tiện hơn, các bạn không thể thiếu kiến thức và kỹ năng về giờ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế toán thù cũng như vậy. Sau đây, công ty chúng tôi đang tổng thích hợp danh sách từ bỏ vựng giờ anh chăm ngành kế tân oán - kiểm toán mà các bạn giỏi chạm chán vào nghành nghề dịch vụ này, mong muốn bọn chúng để giúp đỡ chúng ta thuận tiện thao tác vào môi trường kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh thuận tiện rộng.

Bạn đang xem: Kế toán tài chính tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế toán thù thường dùng tuyệt nhất hiện thời, cùng Shop chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Chechồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí phát hành cơ bạn dạng dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ đụng với chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: Người thiết lập trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Ngulặng giá chỉ gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản chũm định

37. General & administrative expenses: Ngân sách quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công cầm cố, luật vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Msinh hoạt tè khoản

49. Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng sẽ xem: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ slàm việc hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đã đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá thành cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm nđính hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khân oán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế với những khoản cần nộp công ty nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chăm ngành Lúc kế toán làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề xuất thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô nóng tân oán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô nóng toán ko sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng tương quan mang lại kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: giá thành quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: Ngân sách bảo tồn sản phẩm giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các cách làm vào tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh ngdàn xếp mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả cuối kỳ – số dư nợ cần trả đầu kỳ + những khoản chiết khấu nhận được + Các khoản tiền nợ trả cho công ty cung cấp + bù trừ giữa nợ buộc phải thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: ​Samsung Armours Up With Limited, Samsungs Iron Man Edition Galaxy S6 Edge Lacks J

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Trên đó là rất nhiều từ bỏ vựng siêng ngành kế tân oán được thực hiện các độc nhất sống từng doanh nghiệp lớn.

Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Ô Long Viện Bộ 2 Online, Ô Long Viện Linh Vật Sống

Để hoàn toàn có thể làm giỏi hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay lập tức cất cánh tiếng chúng ta buộc phải lý thuyết Xu thế phát triển vào sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể phương pháp xuất sắc và công dụng tuyệt nhất bay tiếng là không xong xuôi cải thiện kiến thức cũng giống như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua các khóa đào tạo kế tân oán sinh sống các trung vai trung phong.