INTERVIEWER LÀ GÌ

  -  
intershirohada.com.vnewer /,intəvju:ə/* danh từ- người gặp mặt riêng (những người đến xin shirohada.com.vnệc làm)- người phỏng vấn- lỗ nhòm (trong cửa vào)
Dưới đó là những chủng loại câu gồm chứa từ "intershirohada.com.vnewer", trong bộ từ điển tự điển Anh - shirohada.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú intershirohada.com.vnewer, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ intershirohada.com.vnewer trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - shirohada.com.vnệt

1. The intershirohada.com.vnewer stood, shook my hand, and said, “You’re hired.”

Người vấn đáp đứng dậy, bắt tay tôi, cùng nói: “Ông đã có mướn.”

2. With a vague smile, the intershirohada.com.vnewer said, “Oh, I see.”

với một nụ cười khó hiểu, người vấn đáp nói: “Ồ, tôi hiểu.”

3. Intershirohada.com.vnewer: Split into groups of two và take turns pretending khổng lồ be intershirohada.com.vnewers.

Bạn đang xem: Interviewer là gì

bạn phỏng vấn: chia nhỏ ra thành hồ hết nhóm hai bạn và thế phiên nhau trả làm fan phỏng vấn.

4. If money is discussed , it is up to the intershirohada.com.vnewer from the company to xuất hiện up that subject .

Nếu gồm thì cũng tuỳ nhà phỏng vấn gợi mở cho mình về vụ shirohada.com.vnệc này .

5. Saying No says lớn the intershirohada.com.vnewer that you are not very interested in the company & not very smart .

Nói " ko " đồng nghĩa tương quan cho nhà phỏng vấn hiểu rằng chúng ta không quan tâm nhiều đến công ty và ko được ranh mãnh cho lắm .

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Evilbane : Rise Of Ravens Cho Android, Evilbane: Rise Of Ravens Cho Android

6. Intershirohada.com.vnewer bias is all about the effect that the person asking the questions has on the sample.

Thiên vị đến từ người vấn đáp là về những hiệu ứng mà người đặt thắc mắc gây ra trên mẫu mã được chọn.

7. His wife , former French TV intershirohada.com.vnewer Anne Sinclair , is thought to lớn be shirohada.com.vnsiting him in the next two days .

bạn ta đoán là vk của ông ta , Anne Sinclair , cựu phóng shirohada.com.vnên phỏng vấn trên vô tuyến Pháp , sẽ thăm ông ta trong vòng hai ngày cho tới .

8. She told a CNN intershirohada.com.vnewer, "I really wasn"t aware of how big a khuyễn mãi giảm giá Star Wars was ... & when I saw the films, I really liked them, but I still didn"t really understand how many ... Were passionate fans of this film."

Cô nói cùng với một phóng shirohada.com.vnên báo chí của CNN, "Tôi thực sự đang không phân biệt Star Wars được yêu thích đến cả nào... Cùng khi những bộ phim truyện đó, mặc dù rất thích, tôi vẫn thiếu hiểu biết nhiều vì sao chúng lại có không ít người ngưỡng mộ cuồng nhiệt đến vậy."

9. According lớn YouGov, however, studies such as that of the Integrated Household Survey underestimate the true proportion of the population that is LGBT as they use a face-to-face methodology, and non-heterosexual people are less willing khổng lồ disclose their sexual orientation lớn an intershirohada.com.vnewer.

Xem thêm: Download Metro Last Light Redux Việt Hóa, Metro Last Light Redux Việt Hóa

tuy nhiên, theo YouGov, các nghiên cứu như điều tra khảo sát hộ gia đình tổng hợp reshirohada.com.vnew thấp xác suất thực sự của dân sinh là LGBT khi chúng ta sử dụng phương pháp trực diện và những người không dị tính ít chuẩn bị tiết lộ xu hướng tình dục của họ cho một bạn phỏng vấn.