Hate Trong Tiếng Tiếng Việt

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ shirohada.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Hate Trong Tiếng Tiếng Việt

UK One of my pet hates (= one of the main things I dislike) is people who use your name all the while when they"re speaking to you.
They find it unpleasant to continue sharing each other"s lives, but they bởi not start hating their ex-partner.
The other factor that bedevils any system, and which has become one of my pet hates over the years, is jargon.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên shirohada.com.vn shirohada.com.vn hoặc của shirohada.com.vn University Press tuyệt của những bên trao giấy phép.
nefret etmek, (bir şeyi yapmak zorunda olmakrã dolayı) nefret etmek, istemeden yapmak zorundomain authority olduğunu bildirir…
*

*

*Xem thêm: Cách Chơi Ashe Mùa 11 Từ A She, Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Ashe

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập shirohada.com.vn English shirohada.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bệnh Rubella Igg Là Gì - Kết Quả Xét Nghiệm Rubella Tại Nhà

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message