Là Gì? Nghĩa Của Từ Defeat Là Gì ? Nghĩa Của Từ Defeat Trong Tiếng Việt

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Là Gì? Nghĩa Của Từ Defeat Là Gì ? Nghĩa Của Từ Defeat Trong Tiếng Việt

*
*
*

defeat
*

defeat /di"fi:t/ danh từ sự thua cuộc (của một kế hoạch...); sự đánh tan (hy vọng...) (quân sự) sự chiến bại trận, sự bại trậnlớn suffer (sustain) heavy defeat: bị lose nặng sự đánh bại (kẻ thù) (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu ngoại rượu cồn từ tiến công chiến hạ, đánh bại làm thất bại (một chiến lược...); làm cho xua tan (mong muốn...) (quân sự) sự thua kém trận, sự bại trậnlớn suffer (sustain) geavy defeat: bị thảm bại nặng sự vượt qua (kẻ thù) (pháp lý) sự huỷ quăng quật, sự thủ tiêu nước ngoài đụng từ tiến công thắng, đánh bại làm cho không thắng cuộc (một planer...); làm cho tiêu tan (hy vọng...) (pháp lý) huỷ quăng quật, thủ tiêu
Lĩnh vực: xây dựngtiến công bạirecord defeat tabnỗ lực giới hạn ghirecord defeat tabnuốm tắt ghirecord defeat tabvòng cữ khóarecord defeat tabvòng cữ rời ghi

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Defeat

Sự thất bại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): defeat, defeatism, defeatist, defeat, undefeated

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): defeat, defeatism, defeatist, defeat, undefeated


*

*Xem thêm: Quả Xoài Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa & Ví Dụ, Trái Xoài Tiếng Anh Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

defeat

Từ điển Collocation

defeat noun

ADJ. bitter, catastrophic, complete, comprehensive sầu, crushing, decisive sầu, devastating, disastrous, heavy, humiliating, ignominious, overwhelming, resounding, serious, stunning Their buổi tiệc ngọt suffered a heavy defeat in the election. The battle ended in a humiliating defeat. | narrow They lost 4?3 in their second narrow defeat of the week. | consecutive sầu, successive | election, electoral, political | military

VERB + DEFEAT accept, admit, concede She is very determined, and will never admit defeat. The prime minister conceded defeat and resigned. | face | go down to, slump khổng lồ, lớn suffer The team went down lớn their fifth consecutive sầu defeat. | reverse A skilful politician can always reverse any defeats. | avoid We just need khổng lồ avoid defeat in our last two matches. | inflict The army inflicted a heavy defeat on rebel forces. | kết thúc in | lead to

PREP.. ~ against last week"s crushing defeat against Manchester United | ~ by their defeat by the French

PHRASES defeat at the hands of sb The team suffered defeat at the hands of their oldest rivals.

Từ điển WordNet


n.

v.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Hecarim Mùa 11, Hecarim Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ

English Synonym and Antonym Dictionary

defeats|defeated|defeatingsyn.: overcome triumph winant.: victory