Chung tình là gì

  -  
\r\n\r\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"chipxinh1995x","name":"Ch\u00edp Xinh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chipxinh1995x


Bạn đang xem: Chung tình là gì


xet ve mat tu ngu thi chung tinh va chung thuy giong nhau 1 chut do ban (vi 2 tu nay deu bat dau bang 1 tu "chung") hehexet theo nghia thi khac nhau ah. "chung tinh"= "tình cuối", "chung thuy"="đầu cuối". heheneu dung tu "chung thuy" de dien dat tinh yeu thi t.y la tuyet voi nhat. vi lan dau tien yeu va yeu den cuoi cung chi duy nhat 1 ngneu dung tu "chung tinh" de dien dat tinh yeu thi chua chac ban la ng yeu dau tien cua ngta. nhung chac chan ban la ng yeu cuoi cung cua ngtahehetum lai: "chung tinh" va "chung thuy" giong nhau o chu "chung" va khac nhau o cho "tinh" va "thuy"hahagahaga (*-*)


xet ve mat tu ngu thi chung tinh va chung thuy giong nhau 1 chut do ban (vi 2 tu nay deu bat dau bang 1 tu \"chung\") hehexet theo nghia thi khac nhau ah. \"chung tinh\"= \"t\u00ecnh cu\u1ed1i\", \"chung thuy\"=\"\u0111\u1ea7u cu\u1ed1i\". heheneu dung tu \"chung thuy\" de dien dat tinh yeu thi t.y la tuyet voi nhat. vi lan dau tien yeu va yeu den cuoi cung chi duy nhat 1 ngneu dung tu \"chung tinh\" de dien dat tinh yeu thi chua chac ban la ng yeu dau tien cua ngta. nhung chac chan ban la ng yeu cuoi cung cua ngtahehetum lai: \"chung tinh\" va \"chung thuy\" giong nhau o chu \"chung\" va khac nhau o cho \"tinh\" va \"thuy\"hahagahaga (*-*)","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"loanxinh198x","name":"Ph\u01b0\u01a1ng Loan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"loanxinh198x

Trong chung tình có chung thủyTrong chung thùy có thề sẽ không có chung tìnhVì vậy khi con người do hoàn cảnh trái ngang bắt buộc họ phải ly tan,xa rời tình yêu,tình bạn nhưng họ vẩn luôn nhớ và trân trọng đẹp nhất những gì họ có,họ không hành động cu thể về sự phãn bội trong tư tưỡng kể cã hành động phản bội trực tiếp về tình yêu,tình bạn thì họ là chung tình có chung thủyHai người yêu phài chia tay vẫn sống 1 mình luôn dành tình yêu nhớ nhau là hiếm có về sự chung thủy và chung tình .Tình bạn thủy chung cũng có hình thức tương tự khác nhau là không yêu,Lịch sữ Trung Hoa có đội bạn Bá Nha và Tữ kỳHai con người vẩn là bạn , là vợ chồng vẩn luôn sống với nhau có thể biểu hiện hạnh phúc,nhưng cả 2 hoặc 1 trong họ không còn quý nhau,không yêu,không thích nhau thì đó vẩn được xem là chung thủy nhưng không chung tìnhSự phãn bội tình yêu một cách tự giác hoặc khách quan dẫn đến tự giác thực hiện ,dù hoàn cãnh nào,lý do nào. thì đó là hoàn toàn không chung thủy và chung tìnhTôi gởi bạn một bài viết có ý nghĩa về chung tình


Trong chung t\u00ecnh c\u00f3 chung th\u1ee7yTrong chung th\u00f9y c\u00f3 th\u1ec1 s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f3 chung t\u00ecnhV\u00ec v\u1eady khi con ng\u01b0\u1eddi do ho\u00e0n c\u1ea3nh tr\u00e1i ngang b\u1eaft bu\u1ed9c h\u1ecd ph\u1ea3i ly tan,xa r\u1eddi t\u00ecnh y\u00eau,t\u00ecnh b\u1ea1n nh\u01b0ng h\u1ecd v\u1ea9n lu\u00f4n nh\u1edb v\u00e0 tr\u00e2n tr\u1ecdng \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t nh\u1eefng g\u00ec h\u1ecd c\u00f3,h\u1ecd kh\u00f4ng h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng cu th\u1ec3 v\u1ec1 s\u1ef1 ph\u00e3n b\u1ed9i trong t\u01b0 t\u01b0\u1ee1ng k\u1ec3 c\u00e3 h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng ph\u1ea3n b\u1ed9i tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1ec1 t\u00ecnh y\u00eau,t\u00ecnh b\u1ea1n th\u00ec h\u1ecd l\u00e0 chung t\u00ecnh c\u00f3 chung th\u1ee7yHai ng\u01b0\u1eddi y\u00eau ph\u00e0i chia tay v\u1eabn s\u1ed1ng 1 m\u00ecnh lu\u00f4n d\u00e0nh t\u00ecnh y\u00eau nh\u1edb nhau l\u00e0 hi\u1ebfm c\u00f3 v\u1ec1 s\u1ef1 chung th\u1ee7y v\u00e0 chung t\u00ecnh .T\u00ecnh b\u1ea1n th\u1ee7y chung c\u0169ng c\u00f3 h\u00ecnh th\u1ee9c t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 kh\u00e1c nhau l\u00e0 kh\u00f4ng y\u00eau,L\u1ecbch s\u1eef Trung Hoa c\u00f3 \u0111\u1ed9i b\u1ea1n B\u00e1 Nha v\u00e0 T\u1eef k\u1ef3Hai con ng\u01b0\u1eddi v\u1ea9n l\u00e0 b\u1ea1n , l\u00e0 v\u1ee3 ch\u1ed3ng v\u1ea9n lu\u00f4n s\u1ed1ng v\u1edbi nhau c\u00f3 th\u1ec3 bi\u1ec3u hi\u1ec7n h\u1ea1nh ph\u00fac,nh\u01b0ng c\u1ea3 2 ho\u1eb7c 1 trong h\u1ecd kh\u00f4ng c\u00f2n qu\u00fd nhau,kh\u00f4ng y\u00eau,kh\u00f4ng th\u00edch nhau th\u00ec \u0111\u00f3 v\u1ea9n \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 chung th\u1ee7y nh\u01b0ng kh\u00f4ng chung t\u00ecnhS\u1ef1 ph\u00e3n b\u1ed9i t\u00ecnh y\u00eau m\u1ed9t c\u00e1ch t\u1ef1 gi\u00e1c ho\u1eb7c kh\u00e1ch quan d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1ef1 gi\u00e1c th\u1ef1c hi\u1ec7n ,d\u00f9 ho\u00e0n c\u00e3nh n\u00e0o,l\u00fd do n\u00e0o. th\u00ec \u0111\u00f3 l\u00e0 ho\u00e0n to\u00e0n kh\u00f4ng chung th\u1ee7y v\u00e0 chung t\u00ecnhT\u00f4i g\u1edfi b\u1ea1n m\u1ed9t b\u00e0i vi\u1ebft c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a v\u1ec1 chung t\u00ecnh","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"nguyenminh8xxx","name":"Nguy\u1ec5n Thu Lan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyenminh8xxx

Thời đại bây gjờ.....Chung tình là........vài người yêu 1ng!Chung thuỷ là.......1ng yêu duy nhất 1ng, k yêu ai khák. Đợj chờ ng ấy nhưng......ng ấy lạj yêu ng khák!Hehe;)Chung tình có ý nghĩa khi bạn yêu 1 ng nào đó,bạn nghĩ tinh yêu mà bạn dành cho ng ấy sẽ không bao giờ thay đổiChung thủy thường thì dùng khi bạn đã lập gia đình,có ý nghĩa là bạn sẽ luôn yêu thương chồng/vợ bạn,bạn không bao giờ có suy nghĩ sẽ có mối quan hệ tình cảm khác ở bên ngoài
Xem thêm: Cuộc Vui Nào Cũng Có Lúc Tàn, Lời Bài Hát Cuộc Vui Nào Cũng Tàn

Chung t\u00ecnh c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a khi b\u1ea1n y\u00eau 1 ng n\u00e0o \u0111\u00f3,b\u1ea1n ngh\u0129 tinh y\u00eau m\u00e0 b\u1ea1n d\u00e0nh cho ng \u1ea5y s\u1ebd kh\u00f4ng bao gi\u1edd thay \u0111\u1ed5iChung th\u1ee7y th\u01b0\u1eddng th\u00ec d\u00f9ng khi b\u1ea1n \u0111\u00e3 l\u1eadp gia \u0111\u00ecnh,c\u00f3 \u00fd ngh\u0129a l\u00e0 b\u1ea1n s\u1ebd lu\u00f4n y\u00eau th\u01b0\u01a1ng ch\u1ed3ng\/v\u1ee3 b\u1ea1n,b\u1ea1n kh\u00f4ng bao gi\u1edd c\u00f3 suy ngh\u0129 s\u1ebd c\u00f3 m\u1ed1i quan h\u1ec7 t\u00ecnh c\u1ea3m kh\u00e1c \u1edf b\u00ean ngo\u00e0i","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"nguyengiang0023","name":"Nguy\u1ec5n Giang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyengiang0023

giong nhu trung thanh vay,, ko can biet co dong san di mong hay ko mien ko phan boi mot doi yeu thuong chiu dung la chung thuy vay thoi.......chang khac nao xich cho--co ai nhin thay toi o day ko nhi ?co ai muon tat minh ko ?.....sao ko ai wuan tam den minh nhi?


giong nhu trung thanh vay,, ko can biet co dong san di mong hay ko mien ko phan boi mot doi yeu thuong chiu dung la chung thuy vay thoi.......chang khac nao xich cho--co ai nhin thay toi o day ko nhi ?co ai muon tat minh ko ?.....sao ko ai wuan tam den minh nhi?","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"hungdz1020","name":"Tu\u1ea5n H\u00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hungdz1020
Nói ra cung rat dài dong dại khai nhu thế này nha banChung tinh la mot lòng với tình yêu của mình dù vật đỗi sao dời cũng chỉ mọt tình yêu!(thường dùng trong tình yêu)Còn chung thủy nghĩa gốc là tình cảm của mình đối với ai đó sau trước như một không hai lời!(thường dùng trong tình nghĩa vợ chồng)


N\u00f3i ra cung rat d\u00e0i dong d\u1ea1i khai nhu th\u1ebf n\u00e0y nha banChung tinh la mot l\u00f2ng v\u1edbi t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a m\u00ecnh d\u00f9 v\u1eadt \u0111\u1ed7i sao d\u1eddi c\u0169ng ch\u1ec9 m\u1ecdt t\u00ecnh y\u00eau!(th\u01b0\u1eddng d\u00f9ng trong t\u00ecnh y\u00eau)C\u00f2n chung th\u1ee7y ngh\u0129a g\u1ed1c l\u00e0 t\u00ecnh c\u1ea3m c\u1ee7a m\u00ecnh \u0111\u1ed1i v\u1edbi ai \u0111\u00f3 sau tr\u01b0\u1edbc nh\u01b0 m\u1ed9t kh\u00f4ng hai l\u1eddi!(th\u01b0\u1eddng d\u00f9ng trong t\u00ecnh ngh\u0129a v\u1ee3 ch\u1ed3ng)","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"trantuan8910","name":"Trantuan ","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trantuan8910
Nhi Phương
Trả lời 8 năm trước
chung thủy chỉ đc dùng khi nói về gia đìnhmà tùy từng hoàn cảnh mà dùng chứ có khác nhau là mấy đâu
Xem thêm: Thành Ngữ " Tai Vách Mạch Rừng Là Gì ? Cửa Sổ Tri Thức: Tai Vách Mạch Dừng

chung th\u1ee7y ch\u1ec9 \u0111c d\u00f9ng khi n\u00f3i v\u1ec1 gia \u0111\u00ecnhm\u00e0 t\u00f9y t\u1eebng ho\u00e0n c\u1ea3nh m\u00e0 d\u00f9ng ch\u1ee9 c\u00f3 kh\u00e1c nhau l\u00e0 m\u1ea5y \u0111\u00e2u","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":484059,"user":{"id":1,"login_name":"phuongnhihee","name":"Nhi Ph\u01b0\u01a1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phuongnhihee