Cách Kiếm Đồ Thần Trong Mu

  -  

1. Chuẩn bị dụng cụ

a. Chuẩn bị các file sau:

+ Trong client, trong thư mục Data/Local:– itemsetoption_vtm.bmd– itemsetoption_eng.bmd– ItemSetType.bmd+ Trong sever, trong thư mục Data\Item\:– SetItemOption.txt– SetItemType.txtCopy 5 file này vào 1 thư mục riêng nào đó sửa cho tiện.

Bạn đang xem: Cách kiếm đồ thần trong mu

b. Chuẩn bị phần mềm:

Pentium Tools đã crack full, chuyên dùng mở file .bmdPhần mềm này quét thì Avira nó báo có Virus đấy nhưng thôi ko sao, ko có ko edit được
Ngoài tool trên có thể sử dụng Tool Magic Hand MU, BMDDec.exe.

2. Edit file SetItemOption.txt

a. Số thứ tự của set:

Kiểm tra danh sách các set đồ thần (Số thứ tự nằm ở cột Index) thì set cuối có số thứ tự là 36. Như vậyta cần tạo set có số thứ tự là 37.

b. Ý nghĩa của các cột

+ Index là số thứ tự+ Name là tên set+ Một loạt cột: Opt2-1 Value Opt2-2 Value Opt3-1 Value Opt3-2 Value …


*

– Opt2-1, Opt3-1,… là loại option, quy định như sau:

Các op của set thần

0: Gia tăng sức mạnh def 501: Gia tăng nhanh nhẹn – default 502: Gia tăng năng lượng – default 503: Gia tăng nội lực – def 504: Gia tăng mệnh lênh + 505: Gia tăng khả năng tấn công tối thiểu + 206: Gia tăng khả năng tấn công tối đa + 307: Gia tăng sức sát thương của phép thuật 20%8: Gia tăng sức sát thương + 159: Gia tăng khả năng tấn công + 5010: Gia tăng sức chống đỡ def 2511: Gia tăng lượng máu + 5012: Gia tăng lượng mana +5013: Gia tăng lượng AG + 2514: Gia tăng nhanh nhẹn +515: Gia tăng sức sát thương 15%16: Gia tăng sức sát thương xuất sắc 2017: Gia tăng độ chính xác của sát thương cao nhất 15%18: Gia tăng độ chính xác của sức sát thương cao nhất 20%19: Gia tăng năng lực tấn công của tuyệt chiêu def 2020: Tỷ lệ chính xác của sát thương gấp đôi def 1021: Không giới hạn năng lực phòng ngự của đối phương + 5%22: Gia tăng lực phòng thủ của khiêng +25%23: Gia tăng sức sát thương của trang bị kiếm 2 tay + 30%

 – Value là giá trị của option đó.

Ví dụ chọn Opt là 21, Value là 50 sẽ ra dòng Không giới hạn năng lực phòng ngự của đối phương + 50%– Opt2-2, Opt3-2,… thì không đụng đến, tất nhiên là Value của nó cũng ko. 2 cột này điền hết giá trị là -1Chọn bao nhiêu cột Opt là đủ ?Set đồ Phoenix có 5 món. Cứ có 2 món trở lên là kích được dòng Ancient. Đó là lí do tại sao bắt đầu lại làOpt2 chứ ko có Opt1. Và do có 5 món nên ta sẽ làm hết Opt5 mà thôi.+ Một loạt cột: Full1 Value Full2 Value Full3 Value Full4 Value Full5 Value


*

Khi kích hoạt đủ set thì kích được các dòng xanh phía dưới cùng.

Xem thêm: Giúp Byeartz Đạt 5000 Sub Nhận Code Mini World Skin Vĩnh Viễn 2019

Full1, Full2,.. cũng có tính năng y hệt Opt mà thôi.Value cũng y hệt Value kia.Lưu ý là tất cả cột Value ko nên vượt quá 100, nhiều cái không thực hiện được trên các file khác.Ở đây mình set cho set Ancient này tất cả các value là 35:37 “Sky” 8 35 -1 -1 15 35 -1 -1 16 35-1 -1 17 35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 18 35 19 35 20 3521 35 10 35 0 0 0 0 0 0

3. Edit file SetItemType.txt

Ở đây ta thấy các cấu trúc:// Index Type – – – ////——————————————–//0// Index Type – – – ////——————————————–//1………..0, 1, … ở đây là loại item, 0 là Sword, 1 là Axe (xem file Item.txt để rõ hơn)7, 8, 9, 10, 11 lần lượt là Mũ, Áo, Quần, Găng tay, GiầyIndex là số thứ tự của món đồ trong mỗi loại item, cũng tra cứu trong Item.txt, ở đây set Phoenixcó Index = 17Type chính là số thứ tự của set thần đó

Bắt đầu nhé:

a. Kéo đến đoạn số 7 và thêm vào:
*

Trong mỗi dòng thì sau dấu // coi như không tính, viết gì cũng được.Ta hiểu rằng ta đã thêm 1 cái Mũ có Index = 17 vào Set thần số 37. Mũ có Index = 17 là mũ Phoenix3 số 0 còn lại tức là nó không còn trong set nào khác. Nếu set khác cũng có Mũ có Index = 17 thì ta sẽđiền số thích hợp của set thế chỗ cho các số 0 này.

b. Thực hiện tương tự với các cấu trúc của Áo, Quần, Găng tay, Giầy.

4. Edit file Itemsetoption_xxx.bmd

Bật phần mềm Pentium Tools/Text files/Itemsetoption_xxx.bmd sẽ có 1 tab mới bật ra, sau đó ta chọn vị trífile Itemsetoption_xxx.bmd cần sửa.Vì set thần đang làm số 37 nên ta kéo xuống dòng 37 và sửa y hệt như trong SetItemOption.txt


*

+ Lưu ý thứ nhất là ở đây các cột OptFull nằm sát nhau thành nhóm, Value ra 1 nhóm.+ Lưu ý thứ hai là cột Options Quantity+1: set đồ có 5 món nên cột này có giá trị cộng thêm 1 là 6


*

Sau khi sửa xong nhớ lưu lại, đè lên file cũ.

Xem thêm: Hắc Bạch Vô Thường Âm Dương Sư, 660 Hắc Bạch Vô Thường Ý Tưởng

5. Edit file ItemSetType.bmd

Tương tự như trên, ta mở file Itemsettype.bmd cần sửa ra.Ở đây các dòng có số thứ tự từ 0 đến 8191Còn các cột là số thứ tự của set thần (ta đang làm là 37)Ở đây cứ 512 dòng là đến 1 nhóm khác (nhóm Sword, axe, … như trong file Item.txt đã quy định).Do số 0 là bắt đầu nên dòng 0 là Sword có STT trong nhóm Sword = 0 là “Kris”Dòng 512 sẽ là Axe đầu tiên, có STT trong nhóm Axe = 0 là “Small Axe”Vậy ta có công thức tính dòng của item cần làm:Dòng cần tìm cho item = (Số thứ tự của nhóm chứa item)x512 + số thứ tự item trong nhóm đóDòng Mũ Phoenix = (Số thứ tự nhóm Mũ)x512 + Số thứ tự item mũ Phoenix trong nhóm MũDòng Mũ Phoenix = 7×512 + 17 = 3601


Tương tự cho Áo, Quần, Găng tay, Giầy.17 37 0 0 0 // Dark Phoenix helm 360117 37 0 0 0 // Dark Phoenix Armor 411317 37 0 0 0 // Dark Phoenix Pants 462517 37 0 0 0 // Dark Phoenix Gloves 513717 37 0 0 0 // Dark Phoenix Boots 5649Ở đây ta chỉ cần đến các dòng có 3601, 4113, 4625, 5137, 5649 và điền vào các cột bên cạnh số thứ tựcủa set thần cần thêm (ở đây là 37).Sau đó lưu lại đè lên file cũ.