"WHAT WILL BECOME OF LÀ GÌ TRONG TIẾNG ANH? SAU 'BECOME' LÀ GÌ

  -  
If you ask what became of someone or something, you want khổng lồ know where they are và what happened khổng lồ them:


Bạn đang xem: "What Will Become Of Là Gì Trong Tiếng Anh? Sau 'Become' Là Gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự shirohada.com.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Nên Ăn Gì Trước Khi Tập Thể Hình ? Bạn Nên Ăn Gì Trước Và Sau Khi Tập Gym

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn shirohada.com.vn English shirohada.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Các Tộc Đấu Trường Chân Lý, Mùa 5, Đấu Trường Chân Lý Mùa 5

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語