BẢO VỆ KINH THÀNH 3

  -  

*

Chúa Là Đấng bảo vệ Chúng Ta

Ngài là Đấng đã sản xuất thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vị Ta đang chuộc ngươi. Ta đã mang tên ngươi call ngươi; ngươi trực thuộc về Ta. Lúc ngươi quá qua những dòng nước, Ta sẽ ở cùng; lúc ngươi lội qua sông, sẽ chẳng bịt lấp. Khi ngươi bước qua lửa, đã chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Bởi Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, cứu Chúa ngươi. (Ê-sai 43:1b-3a)

Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là chiếc khiên chở bít con; Ngài là việc vinh hiển của con, với là Đấng khiến cho con ngấc đầu lên. (Thi Thiên 3:3)

Vì bé mắt của Đức Giê-hô-va xét soi khắp cố kỉnh gian, đặng giúp sức cho kẻ nào bao gồm lòng trọn thành so với Ngài. (II Sử ký 16:9a)

Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bằng hữu là Đấng đi trước anh em, chủ yếu Ngài sẽ kungfu cho bạn bè như Ngài đã từng có lần làm trước mắt bằng hữu tại Ai Cập, với trong hoang mạc, là nơi đồng đội thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang bồng ẵm bằng hữu như một người cha bồng ẵm bé qua từng chặng đường cho tới khi mang lại nơi nầy (Phục Truyền 1:30-31)

Nhưng Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho bằng hữu vững bạo gan và bảo vệ đồng đội khỏi kẻ gian ác. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)

Nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước ngươi để bảo đảm an toàn ngươi dọc đường, với đem ngươi vào khu vực Ta đã chuẩn chỉnh bị.


Bạn đang xem: Bảo vệ kinh thành 3


Xem thêm: Trở Chơi Cảnh Sát - Game Đua Xe Cảnh SátXem thêm: Top 5 Game Mới Ra Mắt Tháng 11 Hay Nhất Tại Thị Trường Việt Nam Năm 2016

Hãy cẩn thận và vâng lời người. Ðừng chọc người nổi giận, vì người sẽ không còn tha sự vi phạm luật của ngươi đâu, vị danh Ta ngự trong người. Tuy nhiên nếu ngươi cẩn trọng nghe theo tiếng của người, với làm đầy đủ điều Ta truyền bảo, Ta đang trở thành quân thù của các kẻ thù ngươi cùng kẻ nghịch của những kẻ nghịch ngươi. (Xuất Ê-díp-tô 23:20-22)

Đức Giê-hô-va sẽ giữ lại được chân của các thánh Ngài; nhưng phần đa kẻ ác sẽ bị hư mất chỗ tăm tối; chính vì chẳng yêu cầu do sức riêng của chính bản thân mình mà tín đồ nào đắc thắng được. (I Sa-mu-ên 2:9)

Bởi vị Ngài là khu vực nương náu của tôi, là một trong đồn lũy vững đá quý để kiêng kẻ thù. (Thi Thiên 61:3)

Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của ngươi, trọng tâm ngươi; Đấng thế lực sẽ giải cứu; Ngài đã vui mừng mừng cuống vì ngươi, Ngài sẽ xoa vơi ngươi bằng tình yêu thương của Ngài, Ngài sẽ vui vẻ hát bởi cớ ngươi.” (Sô-phô-ni 3:17)

Bởi vì mắt Chúa đoái xem bạn công chính, cùng tai Ngài lắng tai lời cầu nguyện của họ. Dẫu vậy mặt Chúa đối nghịch cùng với kẻ làm cho ác. Nếu bằng hữu nhiệt thành có tác dụng điều lành thì tất cả ai hãm sợ anh em? (I Phi-e-rơ 3:12-13)

Đức Chúa Trời hằng sinh sống là khu vực ở của ngươi, dưới ngươi bao gồm cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi quân thù nghịch ngoài trước khía cạnh ngươi, với phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi! (Phục Truyền 33:27)

Sẽ có ngàn con người sa ngã bên ngươi, cùng muôn người sa ngã bên hữu ngươi; nhưng tai họa sẽ chẳng mang đến gần ngươi. (Thi Thiên 91:7)

Vì vậy, từ bỏ phương tây, bạn ta kính sợ hãi danh của Đức Giê-hô-va; vinh quang quẻ của Ngài trỗi lên như khía cạnh trời; lúc quân địch xông cho như nước lụt, Thần của Đức Giê-hô-va đã trỗi lên chống lại nó. (Ê-sai 59:19)


Trích từ:BD1925 – bạn dạng Dịch 1925 – Thánh kinh Hội anh quốc & Hải ngoại (BSBF)BD2011 – bạn dạng Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc BáuBDM – phiên bản Dịch new – câu kết Thánh khiếp Hội (UBS)BDVN – bạn dạng Dịch Việt Ngữ – tủ sách Tin Lành